wsh logo

ZESZYTY NAUKOWE

Zeszyt Naukowy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych to czasopismo ciągłe, które stanowi zbiór publikacji o profilu interdyscyplinarnym. Zawiera autorskie i oryginalne opracowania naukowe, przygotowane przez teoretyków i praktyków. Autorami artykułów mogą być nie tylko pracownicy naukowi Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, ale także pracownicy i doktoranci innych wyższych uczelni polskich i zagranicznych oraz pasjonaci nauki.

Czasopismo zamieszcza także wyniki prac badawczych studenckich kół naukowych. Miscellanea natomiast obejmuje zbiór różnych tekstów, utworów, recenzji, sprawozdań z wydarzeń naukowych. Każdy zgłoszony artykuł najpierw poddawany jest ocenie niezależnych recenzentów, także zagranicznych, a następnie zostaje opublikowany po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Warto podkreślić, że publikowane prace mogą być wykorzystane zarówno w dyskursie naukowym, jak też w procesie dydaktycznym.

Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są artykuły poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom w następujących obszarach tematycznych:

  • polityka bezpieczeństwa państwa
  • prawo i administracja
  • zarządzanie i finanse
  • edukacja i wychowanie
  • technologie informacyjne.

Wydawcą Zeszytu Naukowego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych (ISSN 2543-6473) jest Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Redakcja przewiduje częstotliwość publikacji 1-2 razy w każdym roku.

Artykuły należy wysyłać na adres e-mail: wydawnictwo@ahns.pl

 

Zeszyt Naukowy nr 7
Człowiek i jego problemy

Zeszyt Naukowy nr 8 Innowacje w czasach niepewności

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content