wsh logo

MARKETINGOWE TECHNIKI BADAWCZE – WYKŁAD MIĘDZYNARODOWY

W dniu 6 maja 2021 roku, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbył się wykład Prof. Miroslava Foreta na temat „Marketingowe techniki badawcze”.

Prof. dr hab. Miroslav Foret, CSc., ma bogatą karierę zawodową, obejmującą pracę w Akademii Nauk w Czechach, Instytucie Opinii Publicznej i Marketingu w Brnie, Uniwersytecie Masaryka i Uniwersytecie Mendla w Brnie. Jest Dyrektorem Czeskiego Centrum Rozwoju Małego Biznesu założonego i finansowanego przez Środkowoeuropejską Komisję Rozwoju Małych Przedsiębiorstw przy Kongresie Stanów Zjednoczonych. Pracuje jako wykładowca zarządzania marketingiem, badań marketingowych, komunikacji marketingowej i marketingu miejskiego, komunikacji z władzami publicznymi i samorządami w problemach demokracji. W swojej karierze naukowej brał udział w wielu projektach, między innymi w badaniach wskaźników społecznych i planowania społecznego, świadomości społecznej i opinii publicznej, Communicating Town, Partnership for Local Development, itp. Odbył staże profesora wizytującego i staże naukowe w ośrodkach akademickich w Austrii, USA, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii, Holandii, Węgrzech, Słowacji i Ukrainie. Autor lub współautor 77 książek i prac naukowych.

Podczas wykładu Prof. Foret  zapoznał studentów z problematyką badań marketingowych i przedstawił praktyczne techniki i metody badań w warunkach konkretnych działań – rozwiązywania praktycznych problemów. Omówił również przykłady oparte na wynikach badań przeprowadzonych w Międzynarodowym Instytucie Marketingu, Komunikacji i Przedsiębiorczości (IIMCE) w Brnie. Zwrócił uwagę na zalety i wady stosowania trzech technik marketingowych – badania kwestionariuszowe, obserwację i eksperyment – w celu uzyskania danych empirycznych w badanym środowisku (w terenie). Wskazał różnice między pytaniami bezpośrednimi i pośrednimi. Przedstawił zalety i wady różnych rodzajów pytań – otwartych, zamkniętych i półotwartych.  

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content