wsh logo

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy m in. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych w szczególności: likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, zapewnienie pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Konsultacje mają na celu diagnozowanie indywidualnych potrzeb  studentów z niepełnosprawnościami. jak również wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia  uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

W tym miejscu można zgłosić każdy przypadek dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Docenimy każdy, nawet najmniejszy, sygnał, aby Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu mogła skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu studentów niepełnosprawnych.

Wypełnienie formularza nie wymaga podania danych osobowych. Każda sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana.

ZGŁOŚ SWÓJ PROBLEM

1 + 7 =

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Lidia Skoczylas

tel. 48 363 22 90 wew.60

e-mail: lskoczylas@ahns.pl

wtorek – sobota w godz. 08.00-16.00

ul. Mazowieckiego 7a, budynek D- Biblioteka

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content