wsh logo
studia wsh

Studia jednolite magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Studia prawnicze zapewniają nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Studenci zapoznają się z poszczególnymi dyscyplinami prawa oraz teorią i filozofią prawa i doktryn polityczno-prawnych. Zdobywają umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów. Potrafią korzystać z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Zdobywają praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych, a także występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których obowiązujące prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Studenci w toku studiów doskonalą umiejętności językowe i retoryczne oraz uczestniczą w warsztatach argumentacji prawniczej i symulacyjnych rozprawach sądowych.

Plan studiów obejmuje przedmioty mi.in.:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo międzynarodowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Mikroekonomia oraz makroekonomia
 • Finanse publiczne
 • Marketing oraz badania marketingowe
 • Międzynarodowe stosunki
 • Teorię organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Rachunkowość finansową i podatkową oraz zarządczą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami (w tym unijnymi)
 • Organizacja systemów logistycznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani (po zdaniu odpowiednich egzaminów) do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych: adwokackiej, radcowskiej, referendarskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej, komorniczej. Mogą również podjąć pracę we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej: w sądach, kancelariach prawnych, kancelariach notarialnych, biurach doradztwa prawnego, bankach, biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych.

Pracownia Akademicka WSH

Akademicka poradnia prawa WSH

Akademicka Poradnia Prawa

Akademicka Poradnia Prawa to inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej porady prawnej. Porady prawne są bezpłatne. Udzielają ich, bez zbędnej biurokracji, wykwalifikowani specjaliści w każdej gałęzi i dziedzinie prawa – radcowie prawni, adwokaci i zarazem doktorzy nauk prawnych.

Koła naukowe

Koło prawa podatkowego WSH

Koło naukowe prawa podatkowego TAX

Spotkania on-line lub stacjonarnie (uzależnione od panujących obostrzeń w kraju w dobie pandemii), jeśli stacjonarnie to na terenie Uczelni (rezerwacja sali wg potrzeb) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych. Planowane spotkania odbywają się raz w miesiącu (w zależności od ustalonego harmonogramu, w przypadku dodatkowych potrzeb komunikacyjnych ze strony studentów organizacja dodatkowych spotkań) w weekendy lub w tygodniu. Terminy spotkań będą ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

Wydarzenia

Problemy i wyzwania współczesnego prawa międzynarodowego

Problemy i wyzwania współczesnego prawa międzynarodowego

W dniach 29-30 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Problemy i wyzwania współczesnego prawa w kontekście prawa międzynarodowego – 2021. Konferencja odbyła się w formie on-line. Głównym organizatorem był Wydział Prawa Uniwersytetu Kazimierza Simonavičiusa w Wilnie, z którym współpracuje Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

WYDARZENIA ONLINE

Spread the love
youtube
youtube
youtube
Skip to content