wsh logo

REKRUTACJA NA STUDIA

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Uczelnia przykłada wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Znajdź wymarzony kierunek – dowiedz się więcej

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu proponuje dwie możliwości składania dokumentów w procesie rekrutacji.

rekrutacja na studia stacjonarneRekrutacja stacjonarna

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. AHNS umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Warunkiem przyjęcia na studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.
Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Chcesz zapisać się na studia? To tylko dwa kroki!
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty:

NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – studia licencjackie /inżynierskie, studia jednolite magisterskie

– ŚWIADECTWO MATURALNE – ORYGINAŁ ALBO ODPIS

– ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE 3,5 cm x 4,5 cm (2 sztuki) – FORMAT JAK DO DOWODU OSOBISTEGO

– ZDJĘCIE NA PŁYCIE CV/DVD W FORMACIE JPG

– KANDYDACI NA KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA POWINNI DOSTARCZYĆ RÓWNIEŻ ZAŚWIADCZENIE WYPEŁNIONE PRZEZ LOGOPEDĘ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA 

NA STUDIA MAGISTERSKIE

– KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

– DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

– SUPLEMENT DO DYPLOMU LUB INDEKS LUB KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW

– ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE 3,5 cm x 4,5 cm (2 sztuki) – FORMAT JAK DO DOWODU OSOBISTEGO

– ZDJĘCIE NA PŁYCIE CV/DVD W FORMACIE JPG

  •    Masz już wszystkie dokumenty? Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się!

  PUNKT REKRUTACYJNY:


  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
  ul. Traugutta 61a

  rekrutacja onlineRekrutacja online

  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. AHNS umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Teraz wybierając swój wymarzony kierunek studiów, nie musisz wychodzić z domu! Sprawdź, jak wygląda rekrutacja online!

  Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  rekrutacja na studia podyplomoweRekrutacja na studia podyplomowe

  Program studiów podyplomowych realizowanych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy i oferuje najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu dziedzin. Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz specjaliści – praktycy.

  Wymagane dokumenty:

  REKRUTACJA:

  REKRUTACJA ONLINE

  Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

  W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

  REKRUTACJA STACJONARNA

  Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

  PUNKT REKRUTACYJNY

  ul. Traugutta 61a, czynny od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00.

   Informujemy, że przy składaniu dokumentów nie uiszcza się opłaty rekrutacyjnej.

   Studia podyplomowe uruchamiane są dwa razy w roku – od października i od marca. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
   W ofercie AHNS w Radomiu obecnie znajduje się ponad 20 kierunków studiów podyplomowych.

   Szczegółowych informacji udzielają

    

   Zapisz się na studia w AHNS w Radomiu!

   Specjalista ds. rekrutacji

   mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

   dyżury od wtorku– do soboty
   w godz. 8.00-16.00
   tel. 603 441 717
   e-mail: rekrutacja@ahns.pl
   THEMES
   Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
   ZAPRASZAMY!

   Udostępnij
   youtube
   youtube
   tiktok
   youtube
   Skip to content