wsh logo

REKRUTACJA NA STUDIA

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Uczelnia przykłada wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Znajdź wymarzony kierunek – dowiedz się więcej

PROMOCJA!

REKRUTACJA

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu proponuje dwie możliwości składania dokumentów w procesie rekrutacji.

rekrutacja na studia stacjonarneRekrutacja stacjonarna

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. AHNS umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Warunkiem przyjęcia na studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.
Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Chcesz zapisać się na studia? To tylko dwa kroki!
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty:

NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – studia licencjackie /inżynierskie, studia jednolite magisterskie

– ŚWIADECTWO MATURALNE – ORYGINAŁ ALBO ODPIS

– ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE 3,5 cm x 4,5 cm (2 sztuki) – FORMAT JAK DO DOWODU OSOBISTEGO

– ZDJĘCIE NA PŁYCIE CV/DVD W FORMACIE JPG

– KANDYDACI NA KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA POWINNI DOSTARCZYĆ RÓWNIEŻ ZAŚWIADCZENIE WYPEŁNIONE PRZEZ LOGOPEDĘ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA 

NA STUDIA MAGISTERSKIE

– KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

– DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

– SUPLEMENT DO DYPLOMU LUB INDEKS LUB KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW

– ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE 3,5 cm x 4,5 cm (2 sztuki) – FORMAT JAK DO DOWODU OSOBISTEGO

– ZDJĘCIE NA PŁYCIE CV/DVD W FORMACIE JPG

  •    Masz już wszystkie dokumenty? Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się!

  PUNKT REKRUTACYJNY:


  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
  ul. Traugutta 61a

  rekrutacja onlineRekrutacja online

  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. AHNS umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Teraz wybierając swój wymarzony kierunek studiów, nie musisz wychodzić z domu! Sprawdź, jak wygląda rekrutacja online!

  Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  rekrutacja na studia podyplomoweRekrutacja na studia podyplomowe

  Program studiów podyplomowych realizowanych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy i oferuje najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu dziedzin. Zajęcia prowadzone są w formie specjalistycznych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz specjaliści – praktycy.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe: podanie na studia MBA, podanie na pozostałe kierunki
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  • klauzula informacyjna RODO
  • 1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)
  • dodatkowo:
   – przy rekrutacji na studia MBA: list motywacyjny (scharakteryzowanie celów zawodowych i motywacji do podjęcia studiów MBA)
   – przy rekrutacji na kierunek Logopedia z emisją głosu: zaświadczenie od specjalisty (logopedy/otolaryngologa/foniatry) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

  REKRUTACJA:

  REKRUTACJA ONLINE

  Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

  W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

  REKRUTACJA STACJONARNA

  Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

  PUNKT REKRUTACYJNY

  ul. Traugutta 61a, czynny od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00.

   Studia podyplomowe uruchamiane są dwa razy w roku – od października i od marca. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ofercie AHNS w Radomiu obecnie znajduje się ponad 20 kierunków studiów podyplomowych.

   Szczegółowych informacji udzielają

    

   Rekrutacja stacjonarna

   Warunkiem przyjęcia na kształcenie specjalistyczne w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest ukończenie liceum/technikum lub szkoły policealnej, albo ukończenie technikum oraz zdany egzamin zawodowy, albo ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.

   Chcesz się zapisać? To tylko dwa kroki!
   • PRZYGOTUJ ODPOWIEDNIE DOKUMENTY:

   kwestionariusz osobowy
   – świadectwo dojrzałości / świadectwo technika / świadectwo ukończenia szkoły średniej
   – zdjęcie legitymacyjne (format jak do dowodu osobistego – 3,5-4,5 cm)

    •    MASZ JUŻ WSZYSTKIE DOKUMENTY? PRZYJDŹ DO PUNKTU REKRUTACYJNEGO I ZAPISZ SIĘ!

    Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
    ul. Traugutta 61a

    Rekrutacja online

    Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu umożliwia zdobycie świadectwa Dyplomowanego Specjalisty. Teraz wybierając swój wymarzony kierunek, nie musisz wychodzić z domu! Sprawdź, jak wygląda rekrutacja online!

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Zapisz się na studia w AHNS w Radomiu!

    Specjalista ds. rekrutacji

    mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

    dyżury od wtorku– do soboty
    w godz. 8.00-16.00
    tel. 603 441 717
    e-mail: rekrutacja@ahns.pl
    THEMES
    Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
    ZAPRASZAMY!

    Udostępnij
    youtube
    youtube
    tiktok
    youtube
    Skip to content