wsh logo

Samorząd Studencki

samorzad studencki

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest reprezentowanie wszystkich studentów oraz ścisła współpraca z organami Uczelni.

Aktywność Samorządu określa Regulamin SS AHNS, a jego zasadnicze cele można podzielić na trzy główne elementy:

  1. ochrona praw, godności i interesów każdego studenta
  2. inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego
  3. sprawy socjalno-bytowe

Samorząd, działając poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych i współdecydowanie o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej i innych środków AHNS przeznaczanych na cele studenckie. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego AHNS czynnie wspierają działania Parlamentu Studentów RP oraz aktywnie uczestniczą w pracach forum uczelni niepaństwowych FUN. Są także reprezentantami Uczelni podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji naukowych i spotkań studenckich.

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Studenckiego jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Przy współpracy Samorządu planowane jest przeprowadzenie kilku interesujących przedsięwzięć, m.in.:

  • obchody mikołajek, słodki poczęstunek dla studentów
  • bal wiosenny
  • integrujące studentów zdobienie ciasteczek wielkanocnych i przekazanie ich potrzebującym
  • integracyjny wyjazd w góry świętokrzyskie
  • studenckie imprezy integracyjne
  • imprezy kulturalne, wernisaże

 

Władze samorządu wyłaniane są na początku każdego roku akademickiego na drodze wyborów. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content