wsh logo

ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność dają możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami i podmiotami w agrobiznesie. Wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne jest istotne w rozwijaniu kompetencji osób prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze agrobiznesu. Absolwenci studiów posiadać będą szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych i nauk pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznych wymagań sektora agrobiznesu.Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania w podmiotach agrobiznesu, w tym m.in.: w przemyśle i jednostkach handlowych zaopatrujących gospodarstwa w środki produkcji rolnej, w przemyśle spożywczym, oraz w grupach producenckich, spółdzielniach i innych podmiotach zajmujących się produkcją rolną.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • współczesnej koncepcji agrobiznesu,
  • organizacji i zarządzania w agrobiznesie,
  • zarządzania finansami w podmiotach agrobiznesu,
  • zarządzania produkcja i produktem w podmiotach agrobiznesu,
  • źródeł finansowania działalności gospodarczej w obszarze agrobiznesu,
  • komunikacji w biznesie,
  • optymalizacji procesów produkcji.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie specjalności daje również możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju opierając się na nowoczesnych trendach technologicznych. Absolwenci oprócz zarządzania własnym gospodarstwem mogą podjąć pracę w firmach sektora rolno-spożywczego oraz wszędzie tam, gdzie wspiera się rozwój lokalny i rozwój sektora rolniczego. Absolwenci specjalności znajda zatrudnienie w firmach doradczych, samorządach terytorialnych na których dominuje agrobiznes, firmach świadczących usługi dla agrobiznesu i sferze obrotu produktami rolno-przemysłowymi.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content