wsh logo

Studia podyplomowe

Co nas wyróżnia

Kierunki studiów

26 lat doświadczenia w kształceniu
Uczelnia funkcjonuje od 1998 roku. Od początku istnienia Uczelni przykładamy dużą wagę do dbałości o jakość kształcenia.

Czesne

Studia na poziomie akademickim
Dnia 30 listopada 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podniósł rangę naszej Uczelni i nadał jej status akademii.

Czesne

Liczba absolwentów
Dotychczas mury uczelni opuściło ponad 3,7 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych oraz 12 tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich.

Czesne

Studia online
Zajęcia prowadzone są na żywo. Podczas zajęć słuchacze łączą się z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Zajęcia w formule zdalnej w AHNS nie polegają na oglądaniu wcześniej nagranych filmów. 

Kierunki studiów

Zajęcia w trybie hybrydowym
Nauka w systemie hybrydowym przewiduje podział zjazdów na te, które realizowane są na uczelni oraz prowadzone w całości przez Internet, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Czesne

Studia kwalifikacyjne – uprawnienia zawodowe
Oferujemy kierunki studiów kwalifikacyjnych, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem uprawnień do wykonywania określonego zawodu, zgodnie z przepisami prawa.

Czesne

Certyfikaty
Studia prowadzone we współpracy z instytucjami i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiają słuchaczom zdobycie dodatkowych certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czesne

Programy zniżkowe
Studenci studiów magisterskich w AHNS korzystają z 50% obniżki czesnego! Bonifikaty otrzymują również osoby studiujące jednocześnie na dwóch kierunkach, nauczyciele ze szkół patronackich, osoby studiujące całą rodziną i absolwenci uczelni.

Kierunki studiów

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów studiów podyplomowych przez Urząd Pracy. Osoby czynne zawodowo mogą skorzystać ze studiów dofinansowane z KFS/EFS za pośrednictwem UP.

Czesne

Materiały dydaktyczne
Słuchacz podczas i po zajęciach będzie miał dostęp do materiałów dydaktycznych (prezentacji, polecanej literatury itp.) na swoim koncie na platformie Microsoft Teams.

Czesne

Baza dydaktyczna
Uczelnia dysponuje kompleksem 5 nowoczesnych i doskonalne wyposażonych budynków dydaktycznych w centrum miasta.

Czesne

Wykładowcy
Nasi wykładowcy to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z pasją i zaangażowaniem.

Kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, to obecnie konieczność. Uczymy się przez całe życie, bowiem wiedza otrzymana w systemie szkolnym nie wystarcza na długo – świat wokół nas zmienia się dynamicznie.

Studia podyplomowe to sposób na pogłębienie i aktualizację posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowych kwalifikacji. To doskonała okazja do zdobycia umiejętności uznawanych przez pracodawców oraz ukierunkowania się na dalszy rozwój. Studia podyplomowe pozwalają na realizację własnych ambicji, a przy okazji zwiększają szanse na awans, wzrost wynagrodzenia czy zmianę pracy.

Kierunki studiów

KIERUNKI STUDIÓW

Czesne

CZESNE 

Czesne

REKRUTACJA

Czesne

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYKŁADOWCY

Partnerzy 

Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów

Więcej informacji udzielają

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 691 485 335
e-mail: ewitkowska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewitkowska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content