wsh logo

ZREKRUTUJ NASZYCH ABSOLWENTÓW

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu kształci specjalistów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika, Psychologia, Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kryminologia oraz Informatyka. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wartościowych kandydatów, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty Biura Karier w następujących obszarach:
  • prezentacja profilu firmy w trakcie spotkań ze studentami/absolwentami,
  • dystrybucja materiałów informacyjnych o firmie na terenie AHNS,
  • zamieszczanie ofert pracy, praktyk oraz staży na stronie internetowej Uczelni.
Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usługi pierwszego etapu rekrutacji świadczonej przez Biuro Karier, polegającej na dokonaniu wstępnej selekcji aplikacji zamieszczonych w swojej bazie –  zgodnie z Państwa wymaganiami dotyczącymi kandydatów. Otrzymujecie Państwo od nas listę kandydatów, którzy zamieścili w naszej bazie CV zgodne z Waszymi oczekiwaniami.

Projekty Biznesowe

W ramach przygotowania zawodowego studenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu realizują projekty dla interesariuszy zewnętrznych (firm, korporacji, organizacji pozarządowych). Opracowane przez nich projekty mają charakter analityczny i doradczy.
Zakres tematyczny przedsięwzięć realizowanych przez naszych studentów:
-badania na rzecz różnych instytucji/firm/organizacji (np. zdiagnozować potrzeby)
-organizacja/koordynacja wolontariatu
-warsztaty (np. integracja i komunikacja)
-doradztwo zawodowe
-pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów administracyjno ? prawnych
-pisanie wniosków, odwołań, skarg, zażaleń
-pomoc w rozwiązywaniu spraw z postępowania administracyjnego itp.
-badania i analizy w laboratorium kryminalistycznym
-ćwiczenia sprawnościowe na strzelnicy
-sporządzanie projektów pism procesowych
-sporządzanie projektów opinii prawnych
-analiza określonych zagadnień na podstawie akt poszczególnych spraw
-sporządzanie sprawozdań finansowych , bilansu rocznego
-opracowanie analiz ekonomicznych oraz raportów finansowych
-rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS- em, ubezpieczycielami, partnerami -handlowymi
-zarządzanie treścią serwisów internetowych
-usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
-analiza zmniejszania liczby zbędnych ruchów i zwiększanie wydajności
-przygotowanie scenariuszy/konspektów zajęć dydaktycznych
-przygotowanie ciekawych, czytelnych pomocy dydaktycznych, właściwie -dobrane do tematu zajęć i realizowanych celów
-opracowywanie i wdrażanie własnych rozwiązań metodycznych, adekwatnych do założonych celów nauczania
-realizacji zadań projektowych
-monitorowanie i testy aplikacji tworzonych w ramach projektów
-administracja systemami
Uczelnia jest otwarta na wszelkie nowe propozycje tematyczne i realizację wspólnych projektów naszych studentów z firmami.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content