wsh logo

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. AHNS umożliwia zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,  zgodnego z wymogami określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe: podanie na studia MBA, podanie na pozostałe kierunki
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  • klauzula informacyjna RODO
  • 1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)
  • dodatkowo:
    – przy rekrutacji na studia MBA: list motywacyjny (scharakteryzowanie celów zawodowych i motywacji do podjęcia studiów MBA)
    – przy rekrutacji na kierunek Logopedia z emisją głosu: zaświadczenie od specjalisty (logopedy/otolaryngologa/foniatry) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w dwóch turach:
– do 15 lutego na studia rozpoczynające się od marca,
– do 15 września na studia rozpoczynające się od października.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W ofercie AHNS w Radomiu obecnie znajduje się ponad 20 kierunków studiów podyplomowych.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a,
czynny od wtorku do soboty
w godzinach 08:00-16:00.

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

INFORMATOR STUDIÓW

Informator o studiach podyplomowych jest dostępny w wersji elektronicznej – można go pobrać TUTAJ.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 691 485 335
e-mail: ewitkowska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewitkowska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content