wsh logo

ADMINISTRACJA SKARBOWA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Specjalność Administracja skarbowa przygotowuje studentów do pracy w organach administracji skarbowej lub w komórkach administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego. Absolwent tejże specjalności będzie miał możliwość sprawdzenia się w środowisku międzynarodowym w związku z polskim członkostwem w Unii Europejskiej. Absolwenci tej specjalności  posiadają wiedzę jak ustalać i określać podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Posiadają umiejętność obejmowania towarów procedurami celnymi, sporządzania projektów odwołań, zażaleń, skarg i innych pism procesowych w sprawach podatkowych. Potrafią interpretować Wspólną Taryfę Celną oraz obliczać należności celne (dług celny) i podatkowe (VAT i akcyza). Absolwenci wiedzą jak posługiwać się międzynarodowymi regułami handlowymi Incoterms ®2010 w kontekście odpraw celnych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • rachunkowości budżetowej,
 • rachunkowości finansowej,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • organizacji i zadań Krajowej Administracji Skarbowej,
 • podstaw prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej,
 • podatków pośrednich w działalności gospodarczej,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyscypliny finansów publicznych,
 • prawa dewizowego,
 • prawa celnego,
 • prawa karno-skarbowego,
 • przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w  Krajowej Administracji Skarbowej, kancelariach prawniczych i podatkowych, firmach  doradczych, korporacjach finansowych, biurach rachunkowych, urzędach gmin i urzędach miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach centralnej administracji rządowej, organach nadzoru i kontroli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content