wsh logo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Grafika komputerowa i multimedia są działami informatyki, niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Wizualizacje te można tworzyć od podstaw lub z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji zdigitalizowanych za pomocą skanera, aparatu cyfrowego lub kamery cyfrowej. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki, a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Dodatkowo program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz animacji w środowiskach graficznych, a także wykorzystanie grafiki w komputerowym wspomaganiu projektowania oraz w symulacji procesów montażowych.

Studia na tej specjalności koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • programowanie w środowiskach graficznych,
  • grafika komputerowa 2D i 3D,
  • przetwarzanie i analiza obrazu,
  • systemy CAD,
  • środowiska graficzne w zastosowaniach technicznych,
  • transmisje multimedialne,
  • współczesne techniki informatyczne i multimedialne,
  • prezentacje multimedialne i komunikacja wizualna.

Perspektywy zawodowe

Specjalność kształci inżynierów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze dziedziny grafiki komputerowej, techniki multimedialne oraz szybko dostosowują się do zmian rynkowych. Absolwent będzie przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań i narzędzi grafiki komputerowej na potrzeby Internetu oraz multimediów, może być zatrudniany w sferze środków masowego przekazu, szczególnie w telewizji oraz agencjach reklamowych. Znajomość zastosowań grafiki w technice, w tym zapisu konstrukcji oraz wizualizacji, umożliwia młodym inżynierom podjęcie pracy w licznych firmach zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, biurach projektowych, ośrodkach badawczo – rozwojowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content