wsh logo

Monografia naukowa

Monografia naukowa to punktowana publikacja książkowa, recenzowana podwójnie, która przedstawia w sposób określony zagadnienie naukowe twórczo i oryginalnie. Przyjmuje się rozdziały teoretyczne oraz praktyczne o charakterze naukowym nie tylko od krajowych Autorów, ale także od innych, w tym zagranicznych. Rozdziały powinny być opatrzone przypisami, bibliografią, lub innym odpowiednim dla danej wybranej dyscypliny aparatem naukowym.

Wydawnictwo zamieszcza też wyniki prac badawczych studentów pod kierunkiem wykładowców i prace wspólne z wykładowcami w ramach Leader Academy oraz Kół Naukowych w samodzielnych monografiach.

Zgłoszenie przez Autora/ów pracy naukowej do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była wcześniej publikowana lub złożona w Redakcji innej monografii. Każdy rozdział powinien mieć minimum 20 000 znaków ze spacjami – bez streszczenia (tj. objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), ale nie więcej niż 25 000 – 30 000 znaków ze spacjami.

Wydawcą monografii Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Redakcja przewiduje publikację po zgłoszeniu tytułu, rozdziałów, pozytywnych recenzjach i podpisaniu umów przez każdego Autora/współautora w trakcie procedury wydawniczej.

Rozdziały należy wysyłać na adres e-mail: wydawnictwo@ahns.pl

 

Współczesne problemy
i zjawiska psychologiczne

Statystyka
matematyczna

Od pandemii
ku normalności

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content