wsh logo

ZARZĄDZANIE W E-PRZEDSIĘBIORSTWIE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Absolwenci specjalności posiadać będą specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Specjalność realizowana jest poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnych warunkach – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania międzynarodowego oraz gospodarki sieciowej. Realizowany program pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do projektowania systemów zarządzania, zarządzania projektami rozwoju a także zakładania i prowadzenia firmy oraz zarządzania operacyjnego

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • Strategie i organizacja e-przedsiebiorstw
  • Marketing internetowy
  • Wirtualne zarządzanie – Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie
  • Uruchomienie działalności gospodarczej

Perspektywy zawodowe

Absolwenci posiadać będą specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego założenia oraz zarządzania przedsiębiorstwem wirtualnym. Absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze: przedsiębiorców, prowadzących własną działalność gospodarczą w środowisku wirtualnym, menedżerów w różnych typach przedsiębiorstw i organizacji, specjalistów ds. organizacji i zarządzania w różnych jednostkach organizacyjnych i modelach biznesowych, konsultantów w zakresie szeroko pojętego zarządzania.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content