wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty za semestr jednorazowo lub w miesięcznych ratach. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Na studiach podyplomowych istnieje możliwośc skorzystania ze zniżek -10%, -20%, -50%.
Sprawdź obowiązujące Programy Zniżkowe!

 

Na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 200zł.

Studia MBA
4500zł za semestr /HARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Inspektor ochrony danych
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Logopedia z emisją głosu
1800zł za I/II semestr, 2000zł za III/IV semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Organizacja i zarządzanie w administracji
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/nauczyciela psychologa
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia transportu
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość budżetowa
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość i podatki
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Studia menedżerskie
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1500 zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie oświatą
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zamówienia publiczne
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content