wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty za semestr jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Nie pobieramy wpisowego ani opłat rekrutacyjnych na studiach podyplomowych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

KIERUNEKCZESNELICZBA SEMESTRÓWHARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna1600zł za semestr2 POBIERZ
Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy1200zł za I semestr
1400zł za II/III semestr
3POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera1200zł za I semestr
1400zł za II/III semestr
3POBIERZ
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera1600 zł za smester3
(2 – dla Absolwentów oligofrenopedagogiki)
2-semestralne POBIERZ
3-semestralne POBIERZ
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1600 zł za semestr3POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna1800zł za semstr2POBIERZ
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli1400zł za semestr2POBIERZ
Inspektor ochrony danych
2000zł za semestr2POBIERZ
Koordynator kontroli zarządczej2000zł za semestr2POBIERZ
Logopedia z emisją głosu1800zł za I/II semestr
2000zł za III/IV semestr
4POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji1600zł za semestr2POBIERZ
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi1800zł za semestr2POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
1600zł za semestr2POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne1400zł za semestr3POBIERZ
Psychologia biznesu1600zł za semestr2POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży1600zł za semestr2POBIERZ
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej1600zł za semestr2POBIERZ
Psychologia transportu1800zł za semestr2POBIERZ
Rachunkowość budżetowa1600zł za semestr2POBIERZ
Rachunkowość i podatki1600zł za semestr2POBIERZ
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych1600zł za semestr2POBIERZ
Studia menedżerskie1800zł za semestr2POBIERZ
Zamówienia publiczne1600zł za semestr2POBIERZ
Zarządzanie oświatą1400zł za semestr2POBIERZ
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa2000zł za semestr2POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi1800zł za semestr2POBIERZ
Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content