wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

Formy prowadzonej działalności:
– ćwiczenia audytoryjne i warsztaty dla studentów AHNS z wykorzystaniem technik symulacyjnych,
– praktyczna nauka zarządzania strategicznego poprzez zastosowanie technik symulacyjnych (tworzenie biznes planów jako Projekt Manager),
– zajęcia praktyczne z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi w ujęciu społeczno-gospodarczym,
– szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich prowadzone przez ekspertów gospodarczo-biznesowych,
– działalność doradcza z zakresu prowadzenia projektów i oceny ryzyk.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Pracowni Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

mgr Magda Chmiel

e-mail: magda.chmiel3@gmail.com

dr Małgorzata Kozłowska

e-mail: mkozlowska@ahns.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content