wsh logo

SPECJALISTA KSIĘGOWOŚCI I KADR

studia wsh

Kształcenie specjalistyczne

czas trwania

Czas trwania: 3 semestry

KONCEPCJA KIERUNKU

Nauka na kierunku „Specjalista Księgowości i Kadr” daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Przygotowuje do pracy zawodowej w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Stwarza możliwości dalszego kształcenia w celu ubiegania się o tytuł samodzielnego księgowego lub samodzielnego prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach niewielkich rozmiarów. Nabędziesz wiedzę z zakresu kadr, księgowości, zarządzania finansami.

STUDIA OD II ROKU

Absolwent kierunku „Specjalista księgowości i kadr” programu Dyplomowanego Specjalisty, posiadający maturę może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 2 roku na kierunku Finanse i Rachunkowość lub innym za zgodą dziekana wydziału.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content