wsh logo

Studia bez matury

Dyplomowany Specjalista

Dyplomowany Specjalista to unikalna ścieżka edukacyjna, umożliwiająca zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym. W praktyce oznacza otrzymanie wykształcenia wyższego na poziomie niższym niż licencjat czy inżynier, lecz wyżej klasyfikowanego niż na przykład studium policealne.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób, które jeszcze nie posiadają świadectwa maturalnego.

Program Dyplomowany Specjalista trwa tylko 3 semestry i skonstruowany jest tak, że ostatni semestr jest krótszy, więc po jego  ukończeniu można rozpocząć studia od drugiego roku bez utraty roku.

Uzyskanie kwalifikacji Dyplomowanego Specjalisty pozwala bowiem na kontynuację nauki na studiach licencjackich, bądź inżynierskich oraz jednolitych magisterskich od drugiego roku studiów. 

Tryb prowadzonych zajęć: stacjonarnie, hybrydowo, online.

Możliwości

Kierunki studiów

Jeśli masz maturę to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji i możesz rozpocząć studia od 2 roku.

Czesne

Jeśli nie masz matury, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Czesne

Jeśli nie masz matury, ale w trakcie nauki zdasz egzamin maturalny, otrzymasz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz możesz rozpocząć naukę na studiach od 2 roku.

Kierunki kształcenia specjalistycznego

Administracja publiczna

SPECJALISTA ADMINISTRACJI

stacjonarnie, hybrydowo lub online
Administracja publiczna

SPECJALISTA INFORMATYK

stacjonarnie, hybrydowo lub online
Administracja publiczna

SPECJALISTA KSIĘGOWOŚCI I KADR

stacjonarnie, hybrydowo lub online
Administracja publiczna

SPECJALISTA ASYSTEN PSYCHOLOGA

stacjonarnie, hybrydowo lub online
Administracja publiczna

SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA

stacjonarnie, hybrydowo lub online

Czesne

Kształcenie specjalistyczne

CZESNE 

PROMOCJA!

1000 zł mniej przy zapisie do 30 lipca!

Kształcenie trwa 3 semestry

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Czesne za semestr I  1950 zł możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 1950 zł
Czesne za semestr III 1950zł 950zł przy zapisie do 30 lipca!

 

UWAGA! Osoby, które uzyskają tytuł Dyplomowanego Specjalisty i będą kontynuować naukę od II roku studiów, będą zwolnione z opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia I stopnia. Czesne za studia jest dostępne TUTAJ.

Rekrutacja

Rekrutacja stacjonarna

Warunkiem przyjęcia na kształcenie specjalistyczne w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest ukończenie liceum/technikum lub szkoły policealnej, albo ukończenie technikum lub szkoły policealnej oraz zdany egzamin zawodowy, albo ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.

Chcesz się zapisać? To tylko dwa kroki!
 • Przygotuj odpowiednie dokumenty:

kwestionariusz osobowy

– świadectwo dojrzałości / świadectwo technika / świadectwo ukończenia szkoły średniej

– zdjęcie legitymacyjne (format jak do dowodu osobistego – 3,5-4,5 cm)

  •    Masz już wszystkie dokumenty? Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się!

  PUNKT REKRUTACYJNY:


  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
  ul. Traugutta 61a

  Rekrutacja online

  Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. AHNS umożliwia zdobycie świadectwa Dyplomowanego Specjalisty. Teraz wybierając swój wymarzony kierunek, nie musisz wychodzić z domu! Sprawdź, jak wygląda rekrutacja online!

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

  Specjalista ds. rekrutacji

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  dyżury od wtorku – do soboty
  w godz. 8.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
  THEMES
  Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content