wsh logo

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Celem specjalności Administracja i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenia systemów oraz wypracowywania procesów w obszarze bezpiecznego wytwarzania, gromadzenia, a także przetwarzania informacji przez bliżej nieokreślony konglomerat uczestników życia publicznego. Cyberbezpieczeństwo jest bowiem jednym ze strategicznych celów utrzymania bezpieczeństwa państwa i zapewnienia ochrony wszystkim jego instytucjom, jak również niepublicznym podmiotom uczestniczącym w organizacji życia społecznego. Bezpieczne funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości muszą mieć zapewnione także zarówno kluczowe podmioty w sektorze gospodarki jak i poszczególni obywatele oraz  społeczeństwo jako całość. Jest to obszar wymagający stałego rozwoju i rozbudowy oraz dysponowania umiejętnościami identyfikacji współczesnych jego zagrożeń. 

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • Zagrożenia cyberprzestrzeni,
  • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni,
  • Doktryna cyberbezpieczeństwa RP,
  • System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP,
  • Organy administracji w ochronie cyberprzestrzeni,
  • Rozpoznanie i zwalczanie przestępstw w cyberprzestrzeni.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia jako: specjalista w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, specjalista w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych, doradca, Inspektor ochrony danych, Projektant systemów bezpieczeństwa.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content