wsh logo

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Dotyczy to również udogodnień związanych z korzystaniem z zasobów Biblioteki AHNS. 

Wszyscy studenci niepełnosprawni mają wydłużony termin wypożyczania książek do 4 tygodni. Każda osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika przy korzystaniu z biblioteki oraz odbioru zamówionych książek.

Jeżeli Czytelnik niepełnosprawny chce upoważnić do odbioru swoich książek inne osoby, osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz jednorazowe upoważnienie. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

Upoważnienie do odbioru zamówionych książek

Pełnomocnictwo do korzystania z Biblioteki w zastępstwie czytelnika.

Jeżeli Czytelnik chce upoważnić do korzystania z Biblioteki inne osoby, wówczas musi w bibliotece w obecności bibliotekarza złożyć odpowiednie pełnomocnictwo na określony czas. Pełnomocnictwo można w każdej chwili wycofać.

PEŁNOMOCNICTWO DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W ZASTĘPSTWIE CZYTELNIKA

Nowe stanowisko komputerowe dla studentów niepełnosprawnych

Biblioteka Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu dysponuje nowym stanowiskiem komputerowym dla studentów niepełnosprawnych, szczególnie słabowidzących i niewidomych. Znajduje się ono w Bibliotece, przy ul. Mazowieckiego 7a, budynek D.

Stanowisko składa się z:

 • Komputera z monitorem;
 • Klawiatury Dolphin wyposażonej w duże kontrastowe napisy;
 • KidTrack – urządzenia pełniącego rolę myszy komputerowej
  Słuchawek;
 • Lupy elektronicznej;
 • Drukarki/Skanera/Ksero;
 • Podpórki pod ramię ERGOREST;
 • Programu powiększającego, udźwiękowiającego;
  i ubrajlawiającego środowisko Windows
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content