wsh logo

KRYMINOLOGIA

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie badania etiologii przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości, przyczyn i różnych przejawów patologii społecznych. Studenci zapoznają się z metodami wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także z zagadnieniami dotyczącymi metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy dla osób pokrzywdzonych i krzywdzących. Podczas studiów poznają współczesne teorie kryminologiczne i ich oddziaływanie na społeczną rzeczywistość oraz uczą się wykorzystania zdobyczy nauki we własnej praktyce zawodowej i samorozwoju. Absolwenci posiadają kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne, służące rozwiązywaniu aktualnych problemów osób wchodzących na drogę przestępstwa i objęcia ich wsparciem. Przedmioty specjalnościowe realizowane są w uczelnianym Laboratorium Kryminalistycznym. Praktyczne zajęcia odbywające się na elektronicznej strzelnicy AHNS oraz w ramach kursów technik i taktyk samoobrony pozwalają uzyskać umiejętności skutecznego, sprawnego i bezpiecznego prowadzenia śledztw i dochodzeń.

Program kształcenia obejmuje m.in. zagadnienia:

 • prawo karne materialne
 • postępowanie karne
 • kryminologia porównawcza
 • współczesne teorie kryminologiczne
 • wiktymologia
 • etiologia przestępczości
 • metody badań kryminologicznych
 • polityka kryminalna
 • prewencja przestępczości
 • patologie społeczne
 • resocjalizacja

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Kryminologia są przygotowani do pracy w administracji publicznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz służbach bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, policja, Służba więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centra Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Mogą również pracować w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką i zwalczaniem przestępczości, pełnić funkcje kuratorów, mediatorów, obrońców praw człowieka, współpracować z fundacjami. Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w ubezpieczeniach, pionach operacyjnych organów ścigania, czy dziennikarstwie śledczym.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Laboratorium Kryminalistyczne

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze zdobycze techniki, między innymi: poligraf, powszechnie zwany jako wykrywacz kłamstw, videospektrokomparator służący do sprawdzania wiarygodności dokumentów, walizka śledcza, mikroskopy

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

Koło naukowe bezpieczeństwa wewnętrznego WSH

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

Koło Naukowe „Securitas”  zrzesza przede wszystkim studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia, chcących poszerzać swoja wiedzę z zakresu etiologii i zapobiegania przestępczości oraz współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nieźle wyposażone laboratorium kryminalistyczne Uczelni zezwala zgłębiać tajniki technik kryminalistycznych, a organizowane wizyty w ramach Koła w profesjonalnych Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, czy innych instytucjach służb mundurowych przyczyniają się do uzupełniania zdobytej wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności, ale przede wszystkim gruntowania planów zawodowych przyszłych absolwentów.

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Koło naukowe bezpieczeństwa wewnętrznego WSH

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Profesjonalna pracownia treningowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich oraz rozwijanie zainteresowania tematyką pierwszej pomocy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Zgromadzony w pracowni sprzęt medyczny, zgodny z najnowszymi standardami, umożliwia między innymi naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i kontrolę poprawności jej wykonywania przez wykwalifikowanego instruktora, przeciwdziałania skutkom nagłego zatrzymania krążenia, profesjonalnego opatrywania ran, czy unieruchamiania kończyn.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content