wsh logo

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia oraz studia jednolite mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności zapewniających przyszłym absolwentom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Program studiów posiada charakter uniwersytecki zgodny z wymogami nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Studia magisterskie II stopnia  trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra. Tytuł ten uprawnia do wykonywania poszczególnych profesji oraz do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

Aktualnie, w myśl obowiązujących przepisów, studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. W praktyce oznacza to możliwość kontynuowania studiów również na kierunku pokrewnym jak i niepokrewnym do ukończonych studiów pierwszego stopnia. Jest to wynik dostosowanie zasad kształcenia na studiach wyższych w Polsce do standardów obowiązujących w Europie od wielu lat. Zwiększa to szanse zawodowe absolwentów jak również otwiera przed nimi nowe horyzonty intelektualne.

Studia magisterskie (II stopnia) :

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorek – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content