wsh logo

Wolny słuchacz

Wolny słuchacz

Wolnym Słuchaczem AHNS może zostać osoba, która jest uczniem szkoły średniej i ma ukończone 18 lat. Status wolnego słuchacza daje możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na Uczelni, a osoby które w konsekwencji te przedmioty zaliczą, zostaną z nich zwolnione po rozpoczęciu studiów w AHNS. Jest to niezwykła możliwość zaliczenia części obowiązkowych przedmiotów jeszcze przed rozpoczęciem studiów!
Wolny Słuchacz AHNS ma swobodę wyboru przedmiotów, na które chce uczęszczać. Z każdego kierunku studiów licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich dostępnych w ofercie edukacyjnej AHNS, będzie mógł wybrać od 3 do 5 przedmiotów, w których chce uczestniczyć. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z wykładów prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, co może być inspirujące i pomocne przy wyborze kierunku studiów. Status wolnego słuchacza umożliwia na wiązanie kontaktów z innymi studentami, otwarcie na nowe możliwości rozwoju oraz odkrycie swoich pasji i zainteresowań.
Program Wolnego Słuchacza jest bezpłatny i nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych.

Przedmioty do wyboru

Na kierunku ZARZĄDZANIE

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Metody i techniki zarządzania
3. Zarządzanie innowacjami
4. Zarządzanie jakością
5. Zarządzanie projektami
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy
8. Badania marketingowe
1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2.Podstawy rachunkowości
3. Metody i techniki zarządzania
4. Finanse
5. Rachunkowość finansowa
6. Zarządzanie projektami
7. Finanse przedsiębiorstwa
8. Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy

Na kierunku ADMINISTRACJA

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Podstawy prawoznawstwa
3. Prawo administracyjne część ogólna
4. Prawo konstytucyjne
5. Postępowanie administracyjne
6. Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

7. Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy

8. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Na kierunku PSYCHOLOGIA

 1. Podstawy psychologii 
 2. Trening umiejętności interpersonalnych 
 3. Psychologia społeczna 
 4. Psychologia wychowania 
 5. Psychologia emocji i motywacji 
 6. Podstawy diagnozy psychologicznej 
 7. Psychologia stresu 
 8. Poradnictwo psychologiczne

Na kierunku PEDAGOGIKA

 1. Socjologia 
 2. Teoretyczne podstawy wychowania
 3. Psychologia rozwojowa 
 4. Pedagogika społeczna
 5. Pedagogika rodziny 
 6. Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 7. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 8. Warsztaty kreatywnego opiekuna – wychowawcy 
 1. Historia edukacji i myśli pedagogicznej 
 2. Pedagogika przedszkolna 
 3. Pedagogika wczesnoszkolna 
 4. Dydaktyka nauczania zintegrowanego w przedszkolu 
 5. Dydaktyka nauczania zintegrowanego w klasach I – III 
 6. Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka 
 7. Diagnostyka funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 8. Stymulowanie rozwoju zdolności dzieci 
1.Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
2. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, użycie broni palnej
3. Zarządzanie kryzysowe
4. Zwalczanie terroryzmu
5. Bezpieczeństwo społeczne i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
6. Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa i pierwsza pomoc przedmedyczna
7. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania służb mundurowych i etyka zawodowa
8. Kryminalistyka

Na kierunku KRYMINOLOGIA

1. Wprowadzenie do kryminologii 
2. Etiologia przestępczości 
3. Kryminologia porównawcza 
4. Postępowanie karne 
5. Organy wymiaru sprawiedliwości
6. Wiktymologia 
7. Metody badań kryminologicznych 
8. Kryminalistyka 

Na kierunku INFORMATYKA

1. Podstawy informatyki 
2. Podstawy programowania 
3. Technologie sieciowe 
4. Centra danych i przetwarzanie w chmurze 
5. Metody numeryczne 
6. Architektura systemów komputerowych 
7. Systemy operacyjne 
8. Podstawy sztucznej inteligencji 

Rejestracja na przedmioty


Zapisy na przedmioty odbywają się przez formularz zgłoszeniowy. Wypełnij formularz i uzyskaj status Wolnego Słuchacza AHNS!

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content