wsh logo

OFERTA EDUKACYJNA

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu przykłada najwyższą wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

PROMOCJA!

1000 zł mniej za pierwszy przy zapisie do 10 sierpnia na studiacj licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich!

200 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia na studiach magisterskich!

1000 zł mniej przy zapisie do 30 lipca na kształcenie specjalistyczne (studia bez matury)!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia – licencjackich, inżynierskich, magisterskich i jednolitych magisterskich. Oferuje również liczne kierunki studiów podyplomowych.

STUDIA LICENCJACKIE I stopnia

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności:

ABSOLWENCI KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZWOLNIENI Z CZĘŚCI POLICYJNEGO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych a w Radomiu uczestniczy w procesie przygotowania kandydatów do służby w Policji, realizując w toku studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne określony przez Komendę Główną Policji minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Na mocy porozumienia zawartego dnia 27 maja 2014 r. między Rektorem WSH w Radomiu a Komendantem Głównym Policji absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podejmując służbę w Policji są zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego.

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalności:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Specjalności:

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Specjalności:

KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

Specjalności:

KIERUNEK: KRYMINOLOGIA

Specjalności:

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku– do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content