wsh logo

ANALITYK FINANSOWY

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na tej specjalności dostarczają szeroką, teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów i mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. Absolwent posiada warsztat umożliwiający analizę trendów na rynkach finansowych, potrafi analizować dane makroekonomiczne i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne oraz w zakresie wykorzystywania rynkowych źródeł finansowania. Studia umożliwiają także na nabycie umiejętności pozwalających przeprowadzić transakcje na rynkach finansowych, dokonać analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów i ich walorów notowanych na rynku finansowym, zbudować portfel inwestycyjny,  zarządzać nim,  ocenić i optymalnie ograniczyć ryzyko finansowe. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wspomagania decyzji finansowych organów zarządzających lub do występowania w charakterze aktywnego inwestora. Ma świadomość zmian jakie zachodzą na rynkach finansowych i wpływu różnych czynników na ich stabilność, rozumie potrzebę dokształcania się i działania etycznego z poszanowaniem prawa.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • audyt finansowy i jego narzędzia,
 • europejski rynek finansowy,
 • metody oceny ryzyka finansowego,
 • analiza sprawozdań finansowych,
 • metody oceny projektów inwestycyjnych,
 • inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwenci specjalności nabędą umiejętności takie jak przeprowadzanie audytów finansowych, ocena inwestycji, opracowywanie strategicznych planów finansowych i inwestycyjnych i wiele więcej. Nabyte umiejętności będzie można wykorzystać, podejmując pracę jako analityk finansowy lub inwestycyjny w sektorze publicznym i korporacyjnym, a także jako menedżer funduszy, w tym także na stanowiskach zarządczych przedsiębiorstw. Branża finansowa jest rozległa, więc w przyszłości będziesz mieć do wyboru wiele różnych stanowisk i ścieżek kariery, będąc absolwentem tej specjalności, możesz pracować m.in. w: domach inwestycyjnych, które zarządzają własnymi funduszami, firmach zajmujących się bezpośrednią sprzedażą, bankach inwestycyjnych. Absolwenci specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: jako dyrektor finansowy, dyrektor administracyjny, kontroler finansowy, audytor wewnętrzny, samodzielny księgowy. Analitycy finansowi mogą również pracować w lokalnych i regionalnych bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości oraz innych firmach opierających się na danych. Tak naprawdę, każda firma, która podejmuje odpowiedzialne decyzje finansowe, będzie potencjalnym miejscem zatrudnienia, w którym odnajdziesz swoje miejsce i zbudujesz karierę.

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content