wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Kształcenie specjalistyczne

CZESNE 

PROMOCJA!

1000 zł mniej przy zapisie do 30 lipca!

Kształcenie trwa 3 semestry

Wpisowe 415zł
Opłata rekrutacyjna 85zł
Czesne za semestr I 1950zł możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 1950zł
Czesne za semestr III 1950zł 950zł przy zapisie do 30 lipca!

UWAGA! Osoby, które uzyskają tytuł Dyplomowanego Specjalisty i będą kontynuować naukę od II roku studiów, będą zwolnione z opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia I stopnia. Czesne za studia jest dostępne TUTAJ.

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content