wsh logo

FINANSE I TECHNOLOGIE CYFROWE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem kształcenia na specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” jest przygotowanie jej absolwentów do wykonywania zawodu finansisty w warunkach dynamicznie postępującego procesu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Specjalność ma charakter unikatowy wskutek przygotowania koncepcji kształcenia w obszarze finansów, wzbogaconej o narzędzia technologii cyfrowej stosowanej coraz szerzej w biznesie. Absolwent specjalności otrzyma zaawansowaną i wyprofilowaną wiedzę z zakresu finansów wzbogaconą o akcesoria technologii cyfrowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” uzyska kwalifikacje umożliwiające mu efektywne wykorzystanie narzędzi techniki cyfrowej w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji funkcjonujących w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Absolwent specjalności będzie mieć możliwość poznania i lepszego zrozumienia procesów zachodzących we współczesnym systemie finansowym gospodarki globalnej oraz zdobędzie innowacyjną wiedzę i nowe umiejętności z zakresu finansów.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Zintegrowane systemy finansowo księgowe
  • Komputerowe wspomaganie decyzji
  • Informacja i sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Współczesny system finansowy
  • Finanse cyfrowe
  • Współczesne modele controllingu kosztów

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia, m.in. w: bankach i innych instytucjach finansowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, w tym świadczących na ich rzecz usługi outsourcingowe, podmiotach niefinansowych, firmach konsultingowych i audytorskich, przedsiębiorstwach z branży IT. Absolwenci specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: analityk finansowy, specjalista ds. systemów finansowo- księgowych, specjalista ds. systemu controllingu kosztów, analityk danych finansowych, specjalista ds. finansowych w centrach usług wspólnych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content