wsh logo

SPECJALISTA ADMINISTRACJI

studia wsh

Kształcenie specjalistyczne

czas trwania

Czas trwania: 3 semestry

KONCEPCJA KIERUNKU

Celem nauki na kierunku „Specjalista administracji”, jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Za określeniem specjalista administracji kryje się pracownik biurowy zajmujący się obsługą biura, czyli organizacją jego pracy jako całości, a także administracyjnym wsparciem dla pozostałych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W praktyce zakres obowiązków specjalisty administracji jest szeroki i obejmuje sporządzanie, przesyłanie i archiwizowanie dokumentów, przygotowywanie raportów lub zestawień, koordynowanie ważnych wydarzeń i terminów, a także zarządzanie danymi w firmowym systemie informatycznym. Ponadto pracownicy administracyjni służą wsparciem pozostałym działom firmy, co często wiąże się z utrzymywaniem kontaktu z klientami lub podwykonawcami, przygotowywaniem i wysyłaniem ofert handlowych oraz pracą na danych w arkuszach kalkulacyjnych. Nabędziesz umiejętności takie jak przygotowywanie dokumentów dla kontrahentów oraz raportów i zestawień na potrzeby kierownictwa firmy.

STUDIA OD II ROKU

Absolwent kierunku „Specjalista Administracji” programu Dyplomowanego Specjalisty posiadający maturę, może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 2 roku na kierunku Administracja lub innym za zgodą dziekana wydziału.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content