wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (TESTOTEKA)

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)

Testoteka, czyli Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych, mieści się w sali 11 Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 1A. Jest to miejsce, gdzie studenci psychologii mogą skorzystać ze zbiorów narzędzi psychologicznych: czytać, analizować testy psychologiczne – sami bądź pod okiem wykładowców! W Pracowni prowadzone są stałe konsultacje i dyżury pracowników naukowych AHNS. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów AHNS kierunku Psychologia oraz wykładowców AHNS, będących psychologami.

Do dyspozycji studentów psychologii pozostają obszerne zbiory profesjonalnych testów psychologicznych wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Samodzielne korzystanie z testów psychologicznych przez studentów psychologii wymaga przedstawienia upoważnienia od psychologa, będącego pracownikiem AHNS, który sprawuje nadzór nad badaniami.

Zapraszamy studentów kierunku Psychologia do korzystania ze zbiorów Pracowni oraz do konsultacji z wykładowcami.

Prof. WSH dr Paweł Nowak

06.11.21 godz. 16.45-20.00 sal. B6 ul. Staroopatowska

03.12.21 godz. 13.05-13.50 sal. D3 ul. Mazowieckiego

10.12.21 godz. 16.35-17.20 pok. 11 ul. Staroopatowska

17.12.21 godz. 16.35-17.20 pok. 11 ul. Staroopatowska

14.01.22 godz. 16.35-17.20 pok. 11 ul. Staroopatowska

21.01.22 godz. 16.35-17.20 pok. 11 ul. Staroopatowska

28.01.22 godz. 16.35-17.20 pok. 11 ul. Staroopatowska

Mgr Joanna Babicka

05.11.21 godz. 12.00-12.45 Czytelnia ul. Mazowieckiego

18.11.21 godz. 10.00-10.45 pok. 11 ul. Staroopatowska

12.11.21 godz 12.00-12.45  Czytelnia ul. Mazowieckiego

25.11.21 godz. 10.00-10.45 pok. 11 ul. Staroopatowska

26.11.21 godz 12.00-12.45  Czytelnia ul. Mazowieckiego

02.12.21 godz. 10.00-10.45 Czytelnia pok. 11 ul. Staroopatowska

03.12.21 godz 12.00-12.45  Czytelnia ul. Mazowieckiego

09.12.21 godz. 10.00-10.45 Czytelnia pok. 11 ul. Staroopatowska

10.12.21 godz 12.00-12.45 Czytelnia ul. Mazowieckiego

16.12.21 godz. 10.00-10.45 pok. 11 ul. Staroopatowska

17.12.21 godz. 12.00-12.45  Czytelnia ul. Mazowieckiego

ZBIÓR TESTÓW

KOORDYNATOR PRACOWNI:
Prof. WSH, dr Paweł Nowak

PRACOWNIE AKADEMICKIE WSH

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content