wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SECURITAS

Koło Naukowe „Securitas”  zrzesza przede wszystkim studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia, chcących poszerzać swoja wiedzę z zakresu etiologii i zapobiegania przestępczości oraz współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nieźle wyposażone laboratorium kryminalistyczne Uczelni zezwala zgłębiać tajniki technik kryminalistycznych, a organizowane wizyty w ramach Koła w profesjonalnych Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, czy innych instytucjach służb mundurowych przyczyniają się do uzupełniania zdobytej wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności, ale przede wszystkim gruntowania planów zawodowych przyszłych absolwentów.

Praca w kole jest również doskonałą okazją do udziału w różnych projektach badawczych, których wyniki prezentowane są przez studentów podczas konferencji i sympozjów oraz zamieszczane w różnych publikacjach.

Zapraszamy do koła wszystkich ciekawych zmieniającej się rzeczywistości świata przestępczego i związanych z tym wyzwań.

Harmonogram działalności Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

OPIEKUN NAUKOWY:

dr hab. Janusz Ziółkowski

KOORDYNATOR:

mgr Robert Spadło

 

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content