wsh logo

PROJEKTY

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu regularnie realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PROJEKTY AHNS W RADOMIU

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią dostępną (2020-2021)

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu uczelnią dostępną

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizuje projekt pn. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

CELE PROJEKTU

Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zmiany organizacyjne Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz podnoszenie świadomości i kompetencji jej kadr w tym 34K i 21M w okresie od 25/01/20 do 31/05/21.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 • ZMIANY ORGANIZACYJNE, 
 • PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI I KOMPETENCJI KADRY UCZELNI Z ZAKRESU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE PRZEZ UCZELNIĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, ADMINISTROWANYCH STRON INTERNETOWYCH, NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, PROCEDUR KSZTAŁCENIA W KSZTAŁCENIU NA POZIOMIE WYŻSZYM, 
 • WPROWADZENIE DO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA MODYFIKACJI ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ PROGRAMÓW DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 
 • DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.

ZADANIA W PROJEKCIE

1. Zmiana struktury organizacyjnej;
2. Zmiany dostępności architektonicznej WSH w Radomiu;
3. Implementacja technologii wspierających dostępność WSH w Radomiu;
4. Zmiany procedur w WSH w Radomiu;
5. Wsparcie edukacyjne dla kadr WSH w Radomiu
6. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadr WSH w Radomiu.

WSPARCIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

– konsultacje specjalistyczne: logopedyczne, prawne, psychologiczne
– wsparcie edukacyjne
– wsparcie dydaktyczne
– szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– wsparcie rozwojowe
– szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu organizacji i prowadzenia uczelni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami
– szkolenie w zakresie diagnozowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– dostosowanie aktów prawnych WSH do potrzeb osób niepełnosprawnych
– transport uczelniany dla studentów z niepełnosprawnościami
– wsparcie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
– tłumacz języka migowego online na wszystkich stanowiskach komputerowych w działach obsługi administracyjnej uczelni
– zakup e-booków do biblioteki

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kwota ogólna budżetu projektu wynosi 1 000 000,00 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 970 008,76 zł.

Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie (2014-2016)

rekrutacja onlineWspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie (2014-2016)

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Międzynarodową Szkołą Biznesu w Lublianie (International Business School) litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia) oraz walijskim ośrodkiem badawczym Pontydysgu Ltd. w ramach partnerstw strategicznych Programu Erasmus+ Akcja 2, realizuje Projekt pod nazwą „Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie”.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2014 r.- 31 sierpnia 2016 r.
Głównymi założeniami Projektu są: zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie młodych ludzi, szczególnie tych którzy decydują się na wcześniejsze zakończenie edukacji, w zdobywaniu nowych kompetencji i wiedzy.

Opis i główne cele:

– popularyzacja kształcenia skoncentrowanego na studencie w Europie wśród szkół szkolnictwa wyższego,
zapoznanie wykładowców z wiedzą teoretyczną na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie oraz mobilizacja dydaktyków do wdrożenia nowych metod nauczania sprzyjających studentom,
– modernizacja systemu edukacyjnego szkolnictwa wyższego w Europie,
poprawa osiągnięć młodych ludzi,
– zmniejszenie liczby studentów o niskich kwalifikacjach,
– zwiększenie kompetencji zawodowych wykładowców,
– poprawa kultury organizacyjnej uczelni wyższych w Europie,
– rozpowszechnienie badań empirycznych na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie nie tylko w krajach partnerów uczestniczących w badaniach, ale także wśród uczelni wyższych w Europie i na świecie,
– wymiana doświadczeń na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie,
– poprawa jakości kształcenia w Europie i na świecie.

Innowacyjność projektu i uzupełnienie dotychczasowych badań obejmą:

– badania empiryczne na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie przeprowadzone wśród wykładowców szkół wyższych,
analizę porównawczą badań przeprowadzonych przez partnerów,
– rozpowszechnienie badań w Europie i na świecie,
– napisanie e-podręcznika dla nauczycieli szkół wyższych na temat dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

Informacje dla wykładowców, poradniki, artykuły:
100 sposobów na poprawę nauczania. Podręcznik dla nauczycieli o kształceniu skoncentrowanym na studencie
100 nacinov za izboljsanje poucevanja 2 https://ahns.pl/wp-content/uploads/2015/05/100-nacinov-za-izboljsanje-poucevanja-2.doc
100 ways to improve teaching https://ahns.pl/wp-content/uploads/2015/05/100-ways-to-improve-teaching.doc

New practices to improve your student-centred approach:
scl research in English
scl research in Lithuanian
scl research in Slovenian

International articles:
Empowering teachers for a student centred approach
Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie. Analiza badań
Analiza badań przeprowadzonych w Polsce
Przykłady dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie
Analiza badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce
Dydaktyka zorientowana humanistycznie

BEST PRACTISES FOR TEACHERS

Warsztaty
W ramach kursu Edukacji Zdrowotnej WSH w Radomiu zorganizowała warsztaty na temat zdrowego odżywiania, które zostały poprowadzone przez wykładowcę WSH w Radomiu, trenerów personalnych oraz dietetyków. Nasz film pokazuje interakcje między studentami i wykładowcami, którzy mówili o zdrowej diecie. Było wiele pytań i odpowiedzi. Podczas wystąpień zastosowane zostały techniki nauczania skoncentrowanego na studencie. Wykładowca najpierw zrobił wprowadzenie do tematu, a następnie wprowadził rozwiązywanie problemów i pracę zespołową. Po 10 minutach studenci zaprezentowali swoje rozwiązania. Aktywność została nagrodzona małymi prezentami. Warsztaty nie miały charakteru formalnego, zatem studenci nie mogli odczuć atmosfery stresu.

Studencki teatr
Tematem wykładu była metodyka pracy skoncentrowana na studencie. Wyższa Szkoła Handlowa w swojej misji, strategii jest skoncentrowana na studencie. Wykłady prowadzone na naszej Uczelni mają charakter praktyczny oraz problemowy. Zależy nam, aby studenci wynieśli z zajęć wiedzę praktyczną, którą będą mogli bezpośrednio stosować w swojej pracy, stosując nowoczesne metody. Jedną z takich metod pracy skoncentrowanej na studencie jest metoda teatru, metody dramatyzacji, sztuki, w których angażujemy studentów, którzy odgrywając różnego rodzaju role, stają się niejako uczestnikami dramatu. Metoda dramatu jest wykorzystywana szeroko w różnych obszarach, w różnych miejscach, stosowana jest w pedagogice dziecięcej, czy też pedagogice zabawy, wykorzystywana jest w pracy opiekuńczo-wychowawczej, w świetlicach, internatach, bursach. Metodą tą posługują się pedagodzy ulicy, pracownicy socjalni, metoda ta wykorzystywana jest dość szeroko w resocjalizacji. Metoda teatru polega m.in. na tym, że wykładowcy oraz studenci na chwilę stają się uczestnikami przedstawienia, odgrywają role. Tematem dzisiejszej sztuki był sąd nad papierosem. Dr Gołębiowski, jako reżyser tego przedstawienia, przydzielił studentom określone role, które w toku scenek dramatycznych, artystycznych uczestnicy mieli odgrywać. Przygotowania do tego przedstawienia trwały kilka tygodni, scenariusz był pisany wspólnie. Studenci stali się aktorami. Metoda teatru edukacyjnego, resocjalizującego, profilaktycznego, to metoda niezwykle aktywna, której z jednej strony studenci są odbiorcami tego procesu edukacyjnego, ale z drugiej strony są jego twórcami – stają się integralną częścią tego procesu edukacyjnego.

W ramach edukacji zdrowotnej w dniu 7 maja w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyły się warsztaty dietetyczne zorganizowane przez wykładowcę WSH w Radomiu mgr Sylwię Sochę. Zajęcia poprowadzili trenerzy personalni i dietetycy: Emil Tyszko i Krzysztof Blank. Tematem wykładu było prawidłowe i zdrowe odżywianie. Podczas wystąpień zastosowane zostały techniki nauczania skoncentrowanego na studencie. – dr Andrzej Gołębiowski, Teatr w resocjalizacji jako przykład metody nauczania skoncentrowanego na studencie.

 

Debata społeczna
W trakcie debaty odbyły się wymiany poglądów osób zarządzających organizacjami na temat rozwoju innowacji, wdrażania nowych technologii, podnoszenia jakości usług i wytwarzanych produktów, budowania i definiowania barier we współczesnym świecie. Głównym celem było stworzenie właściwych postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Pierwszym problemem, który pojawił się podczas debaty, była dyskusja na temat jakości usług w firmie. Kolejną kwestią podniesioną przez moderatora była jakość zarządzania – co firma powinna zrobić, aby zatrzymać wartościowych pracowników. Następnie do prelegentów zadano pytanie, co myślą o zarządzaniu poprzez przywództwo i partnerstwo. Czy jest to możliwe w szeroko rozumianych branżach? Ostatnim z omawianych problemów były główne bariery w zarządzaniu organizacją. Dialog społeczny lub debata to okazja dla studentów do dyskusji na temat prawdziwych problemów społeczeństwa, z którego pochodzą i do których powracają po latach nauki. Uczestnictwo w nich jest dowodem na istnienie i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Uniwersytet jest ich częścią.

 

 

Dzień Kultury Europejskiej
Celem wydarzeń organizowanych przez studentów w ramach tej działalności jest prezentacja tradycji, języków i obyczajów krajów europejskich. Ważnym elementem tych wydarzeń jest spotkanie przy stole, na którym prezentowane są wybrane dania z konkretnego kraju. Ta wielonarodowa mieszanka smaków staje się miejscem, w którym uczniowie mogą głęboko zintegrować się i doświadczyć społeczności. Wydarzenie jest otwarte i jest organizowane przy udziale mieszkańców miasta Radomia. W czasach, gdy świat jest globalną wioską, znajomość obyczajów, tradycji, kultury, kuchni, muzyki, sztuki, zwyczajów i obyczajów, sąsiedzi bliscy i dalecy wydają się koniecznością. Oznacza to dobre maniery i klucz do właściwych relacji biznesowych. Takie wydarzenie jest niesamowitą okazją do poznania innych kultur, obyczajów, tradycji, kostiumów, zabytków, wysłuchania wykwintnej muzyki europejskich wykonawców lub spotkania wielu fantastycznych obcokrajowców. W programie znalazły się: wystawa zdjęć pt. “WSH Erasmus – wspomnienia”, przedstawienia europejskich tańców społecznych, nauka salsy, degustacja europejskich przysmaków, szybki kurs języka tureckiego, pokaz mody w Europie oraz występy artystyczne studentów z Ukrainy. W trakcie zajęć studenci mogli rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne w kontekście funkcjonowania człowieka w społeczeństwie wielokulturowym.

Uczelnia skoncentrowana na studencie
Handbook for teachers
EMPOWERING TEACHERS FOR STUDENT-CENTRED APPROACH

Konferencja międzynarodowa

Dnia 23 sierpnia 2016 r. w International Business School in Ljubljana (Słowenia) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wspieranie nauczycieli akademickich w kształceniu skoncentrowanym na studencie. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji była Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Lubljanie. Konferencja organizowana była w partnerstwie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia). Główny cel konferencji stanowiła wymiana doświadczeń z zakresu metod pracy dydaktycznej skoncentrowanej na studencie stosowanych w Polsce, Litwie oraz Słowenii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. W wydarzeniu tym wzięli udział studenci, jak również przedstawiciele lokalnej społeczności. Konferencja była uroczystym zakończeniem projektu badawczego: Empowering Teachers for Student-Centred Approach. Efektem wspólnej pracy partnerów tegoż przedsięwzięcia jest m.in. podręcznik metodyczny skierowany do nauczycieli akademickich, który obejmuje sto złotych zasad lepszego nauczania, którego centrum stanowi student.

 

Szczegółowych informacji udziela:


mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Dział Jakości Kształcenia i Dokumentacji Toku Studiów
ul. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom
2 piętro, budynek D
tel. +48 363 22 90 w. 34
e-mail: kmarcinkiewicz@wsh.pl

Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli (2012-2015)

Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli (2012-2015)

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia realizuje Projekt „Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.03.03.02-00-009/12-01).

Projekt oparty jest na założeniu, iż koniecznym jest wypracowanie nowego modelu kształcenia nauczyciela, który oprócz wiedzy merytorycznej posiada szerokie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, społeczne oraz m.in. wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i materiały dydaktyczne w procesie edukacji, jednocześnie przełamując stereotypowy podział ról kobieta/mężczyzna już na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez optymalizację procesu realizacji praktyk pedagogicznych.

Cel główny Projektu będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Przystosowanie systemu praktyk WSH do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie Najlepszego Programu Praktyk Pedagogicznych (NPPP) wraz z materiałami pedagogiczno-metodycznymi dla studentów i opiekunów.
2. Nabycie przez studentów kluczowych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela poprzez realizację NPPP.
3. Podniesienie jakości kształcenia i realizacji praktyk pedagogicznych poprzez wdrożenie NPPP i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

W Projekcie zostaną objęte wsparciem następujące grupy docelowe:

– studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, tj. uczestnicy studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika w specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem j. angielskiego, prowadzonych przez Projektodawcę, a także słuchacze studiów podyplomowych z kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (193 osób, w tym 191 kobiet);
– placówki oświatowe z Radomia, z powiatów województwa mazowieckiego: lipskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, przysuskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, grójeckiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, oraz placówki z powiatu mieleckiego województwa podkarpackiego, współpracujące w Projekcie (110 placówek);
– kadra pedagogiczna ww. placówek realizująca obowiązki opiekunów praktyk (175 osób, w tym 171 kobiet)

  W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nastąpiła zmiana administratora danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent zaktualizował brzmienie Załącznika nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Wersja obowiązująca od dnia 26.03.2014 r.

  SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:


  Biuro Projektu
  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  ul. Traugutta 61a, pok. 104
  tel.: 048 363 22 90, w. 43
  e-mail: projekt-praktyki@wsh.pl

  Era inżyniera (2010-2014)

  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wygrała konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt oferty studiów w ramach tzw. kierunków zamawianych. Projekt studiów na kierunku informatyka, zgłoszony przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pod nazwą “Era inżyniera” otrzymał dofinansowanie ministerstwa na kwotę ok. 2 mln zł. Dzięki temu studenci informatyki otrzymali do 1000 zł miesięcznie dofinansowania. W ramach kierunku odbywały się również kursy wyrównawcze, staże oraz specjalistyczne szkolenia dla studentów kierunku informatyka.

  Założenia projektu:
  Studenci kierunku informatyka, którzy podjeli naukę w trybie stacjonarnym, mogli otrzymać stypendia w ramach kierunku zamawianego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo wszyscy studenci studiów stacjonarnych na tym kierunku zostali objęci płatnymi stażami w wiodących firmach informatycznych oraz wzięli udział w certyfikowanych szkoleniach Microsoft. Szkolenia zakończyły się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. W ramach projektu prowadzone były także zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku.

  Papeteria email

   

   

   

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content