wsh logo

Studencka Organizacja Wolontariat

wolontariat

Studencka Organizacja ,,Wolontariat’’ działająca w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu powstała z inicjatywy studentów-wolontariuszy.

Zrzesza wolontariuszy, czyli studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu ze wszystkich kierunków studiów. Celem Organizacji „Wolontariat” jest uwrażliwienie studentów na ważne problemy społeczne.

Młodzi ludzie w ramach działań organizacji pomagają w nauce dzieciom osieroconym i ze środowisk patogennych, opiekują się i organizują czas wolny osobom starszym oraz angażują się w pomoc hospicyjną. Aktywnie uczestniczą w projekcie ,,Szlachetna Paczka” oraz ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz w swoich projektach tj. ,, Wielkanocny wolontariat’’. Współpracują ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz działalności na rzecz drugiego człowieka co roku od sześciu lat studenci-wolontariusze organizują konferencję naukową, w której udział biorą naukowcy, wolontariusze oraz osoby otrzymujące pomoc. Należy podkreślić, że studenci-wolontariusze podejmują swoje działania nie tylko na terenie miasta Radom, ale również docierają ze swoją pomocą do mieszkańców mniejszych miejscowości z okolic Radomia. Poprzez bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka studenci-wolontariusze uczą się odpowiedzialności i wrażliwości. Mają również możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, szansę na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego.

ZARZĄD ORGANIZACJI

PLAN DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ ORGANIZACJI WOLONTARIAT

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content