wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

Terminy i miejsca spotkań:

Spotkania Koła będę realizowane w formie hybrydowej, zarówno za pośrednictwem platformy TEAMS jak również w warunkach stacjonarnych w budynku Uczelni. Terminy będą ustalane na bieżąco.

 Misją Koła Naukowego Psychologii jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii praktycznej w ujęciu pozytywnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak rozwój, motywowanie i zasoby. Koło także umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym. Studenci będą mieli możliwość także udziału w badaniach naukowych oraz w czynnych wystąpieniach na konferencji.

Cele Koła Naukowego Psychologii na rok akademicki 2023/2024:

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • Międzynarodowy Dzień Psychologa
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
 • Zapraszanie specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii, medycyny.
 • Free (RA)dom Festival – zorganizowanie warsztatu.
 • Badanie psychologiczne i prezentacja wyników badania podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej AHNS w Radomiu „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice”
 • Organizowanie warsztatów pozwalających na kształtowanie umiejętności psychologicznych – diagnostycznych oraz terapeutycznych w wyspecjalizowanej do tego sali z lustrem weneckim
 • Nagranie i publikacja podcastu psychologicznego w mediach społecznościowych na wybrany temat psychologiczny.

  Statut Koła Naukowego Psychologii

  OPIEKUN NAUKOWY:

  mgr Ewelina Mleczkowska

  emleczkowska@ahns.pl

  mgr Milena Durasiewicz

  mdurasiewicz@ahns.pl

  KOŁA NAUKOWE AHNS

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content