wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta), online na platformie MS Teams (kod dostępu: ckqs1fs) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OPIEKUN NAUKOWY:
dr Paweł Nowak
pnowak@ahns.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT):
Agnieszka Gregier
agnieszka.gregier@wp.pl

KOŁA NAUKOWE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content