wsh logo

Koła Naukowe AHNS

Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

Terminy i miejsca spotkań:

Spotkania członków Koła Naukowego Psychologii odbywają się najczęściej raz w miesiącu on-line, stacjonarnie lub hybrydowo w zależności od potrzeb, możliwości i charakteru organizowanych przedsięwzięć.

 

Misją Koła Naukowego Psychologii jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii praktycznej w ujęciu pozytywnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak rozwój, motywowanie i zasoby. W realizacji wyznaczonych celów ściśle współpracujemy z Akademicką Pracownią Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu AHNS w Radomiu. Spotkania prowadzone są w przyjaznej atmosferze współpracy i wymiany doświadczeń.

 

Wyznaczone cele Koła Naukowego Psychologii na rok akademicki 2022/2023:

 1. Umieszczanie informacji dotyczących Koła Naukowego Psychologii na stronie internetowej uczelni.
 2. Dokonanie wyboru Zarządu Koła Naukowego Psychologii.
 3. Organizowanie cyklicznych spotkań dotyczących bieżących spraw Koła.
 4. Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących inicjatyw organizowanych przez Koło na stronie internetowej uczelni.
 5. Nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności członków Koła podczas spotkań ze specjalistami, warsztatów psychologicznych oraz realizacji zadań z zakresu psychoprofilaktyki.
 6. Przygotowanie do podjęcia aktywności praktycznej w środowisku zawodowym.

  Statut Koła Naukowego Psychologii

  OPIEKUN NAUKOWY:

  mgr Ewelina Mleczkowska

  emleczkowska@ahns.pl

  KOŁA NAUKOWE AHNS

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content