wsh logo

Profesjonalizm branży księgowej

Profesjonalizm branży księgowej

Dnia 3 marca 2021 roku za pośrednictwem PLATFORMY TEAMS została zorganizowana debata ekspercka pt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”. Organizatorem wydarzenia była Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Akademickie Biuro Rachunkowe AHNS w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Debaty Eksperckiej była Pani dr Ewelina Markowska – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, koordynator Akademickiego Biura Rachunkowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

W ciągu godziny poznasz najważniejsze zasady autoprezentacji. Bez teorii, choć na podstawie badań, będziesz ćwiczyć i budować swój własny system autoprezentacji. Pod okiem naszego gościa przećwiczysz wszystkie elementy języka ciała, które są brane pod uwagę przy ocenie Ciebie jako wiarygodnego pracownika, szefa i partnera. Krok po kroku przećwiczysz powitanie i podanie dłoni, mimikę, gestykulację i przyjmowane postawy.

W ramach debaty wygłosili swoje referaty:

dr Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Miasta Radom. Wystąpienie Pani Prezydent dotyczyło kształtowania się sytuacji na rynku pracy w dobie COVID – 19, wskazując przy tym na jego wymagania po zakończeniu pandemii.

mgr Anna Słopiecka, wykładowca AHNS w Radomiu, specjalista ds. kreowania wizerunku i promocji marki. Właścicielka Agencji Kreatywnej Noble Brand. Temat wystąpienia: „Marka osobista. Jak skutecznie i profesjonalnie zaprezentować siebie i swoje CV na rynku pracy?”

prof. AHNS dr Piotr Możyłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, PM Konsulting Doradztwo Gospodarcze i Prawne, Biuro rachunkowe. Temat wystąpienia: “Jeszcze księgowy czy już doradca? Gdzie przebiega cienka granica pomiędzy tymi zawodami?”

mgr Marcin Kobylski, sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Temat wystąpienia: „Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.”

prof. AHNS dr Dariusz Kotłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, Kancelaria Adwokacka Dr Dariusz Erwin Kotłowski. Temat wystąpienia: „Odpowiedzialność za nierzetelność ksiąg a oszustwo”

mgr Paweł Kruczyk, kontroler wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II stopnia w dziedzinie Kontrola wewnętrzna i audyt. Temat wystąpienia: „Jak prowadzić renomowane biuro rachunkowe po deregulacji zawodów z 2014 roku?”

W debacie wzięli udział:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Radomia

Dorota Kiersnowska – Dyrektor w firmie ITM POLAND sp. z o.o.

Dariusz Węgrzecki-  właściciel firmy King Dystrybucja

Robert Kucharski – właściciel firmy Powrót do Natury

Łukasz Tuzimek – Menadżer i Prezes Zarządu Pop Gym Sport&Health Club

Marzena Burzyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Marta Hartman – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Dorota Nowak- Michałowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Ksiądz Mirosław Prasek – Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Uczniowie szkół średnich: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Pracownicy ITM POLAND sp. z o.o.

mgr Arkadiusz Żeżawski –  Kierownik Referatu Rachunkowości Drugiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

Członkowie Studenckiego Forum Business Centre Club

Członkowie Koła Naukowego Akademickiego Biura Rachunkowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Przedstawicie Samorządu Studenckiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Studenci AHNS w Radomiu

W debacie uczestniczyło 177 osób.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content