wsh logo

I RADOMSKIE FORUM AUDYTU – 13 października 2021!

I RADOMSKIE FORUM AUDYTU – 13 października 2021!

W dniu 13 października 2021 r. odbyło się I Radomskie Forum Audytu. Wydarzenie pod hasłem „Dzisiejsze wyzwania kontroli zarządczej” Uczelnia zorganizowała wspólnie z Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Dyskusję na temat kontroli i audytu rozpoczęła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz. W swoim wystąpieniu Pani Dziekan zwróciła uwagę na rolę uczelni wyższej w zapobieganiu oszustwom i korupcji. Szeroko omówione zostało pojęcie tzw. oszustwa egzaminacyjnego i jego wpływ na obniżenie skuteczności i jakości kształcenia. Doktor Żuchowska-Kotlarz przedstawiła przykłady rozwiązań wewnętrznych w uczelni mogących stanowić przykład dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Następnie głos zabrała dr Iwona Kurkiewicz, wykładowca AHNS i opiekun merytoryczny Koła Młodych Menedżerów. Omawiając kwestię audytu, jako narzędzia wspomagającego efektywne zarządzanie organizacją, dr Kurkiewicz przytoczyła słowa francuskiego męża stanu Talleyranda, który stwierdził, że „nigdy nie jesteśmy równie daleko od celu jak wtedy, kiedy nie wiemy dokąd zmierzamy”. Pani Doktor przedstawiła podstawowe pojęcia związane z audytem, jego zadania, elementy, rodzaje oraz czynniki decydujące o efektywności audytu. Szczególną uwagę swojego wystąpienia dr Kurkiewicz poświęciła kwestii audytu jakości – procesu, systemu zarządzania i produktu.

Temat naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych podjął kolejny z prelegentów – mgr Eryk Brodnicki. Uczestnicy forum zapoznali się z rodzajami naruszeń i metodami ochrony przed naruszeniami. Na podstawie ostatnio wydanych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uczestnicy forum, mogli się przekonać, jak dotkliwe konsekwencje finansowe może nieść ze sobą niezgłoszenie Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych.

Ostatnie wystąpienie, podsumowujące forum, wygłosił płk dr Piotr Potejko – ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji w biznesie, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych. Mówca zwrócił uwagę na to, jak pandemia wpłynęła na infrastrukturę krytyczną i zweryfikowała podejście do polityki bezpieczeństwa w firmach i instytucjach publicznych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content