wsh logo

Sympozjum Naukowe – Czynniki sukcesu w biznesie

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Koło Naukowe Młodych Menedżerów zorganizowało w dniu 19 marca 2022 roku Sympozjum Naukowe pt. „Czynniki Sukcesu w Biznesie”. W sympozjum wzięło udział 120 słuchaczy!  

Do sympozjum Koło Naukowe Młodych Menedżerów zaprosiło: 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS  Dr inż. Emilię Żuchowską-Kotlarz, która w swoim wystąpieniu pt. „Kreatywność czy odwaga- czynniki sukcesu w biznesie” opowiedziała, że aby osiągnąć sukces należy szukać nowych rozwiązań, innowacji.

Pana Eryka Brodnickiego, który podczas swojego wystąpienia pt. ” Sukces w młodym wieku” opowiadał o doświadczeniach na temat prowadzenia własnej firmy, o potencjale zawodowym, work-life balance, konieczności stawiania sobie celów życiowych, toksycznych relacji, czy nawet współpracy z konkurencją.

Prof. AHNS dr hab Barbarę Olbrych, która w swoim wystąpieniu pt. „Wpływ dopasowania biznes- IT na działalność przedsiebiorstwa”, utwierdziła słuchaczy, że warto przedsiebiorstwa wspierać przez IT realizuje strategię firmy i przyczynia się do zbudowania przewagi nad konkurencją.

Drugą część Sympozjum stanowiły wystąpienia Studentów AHNS.

Norbert Jaskólski – „Czynniki wspierające rozwój własnej kariery”

Aleksander Pożyczka – „10 przykazań sukcesu”

Agnieszka Koper – „Relacje międzyludzkie czynnikiem sukcesu w organizacji”

Mateusz Glegoła – „Cechy ludzkie determinujące sukces”

Dominik Stanios – „Sumiennośc kluczem do sukcesu”

Tomasz Szczepański – „Poszukiwanie swojego celu determinuje sukces”

Karolina Nowakowska – „Motywacja czynnikiem sukcesu” 

Studenci opowiadali o swoim życiu zawodowym i prywatnym. O swoich doświadczeniach oraz drodze do odniesienia sukcesów. Każdy student poruszył bardzo ważne tematy związane z rozwojem własnej kariery, zasadach sukcesu, relacjach międzyludzkich, determinantach sukcesu, sumiennością, poszukiwaniami celów i dążenia do nich oraz do motywacji.

Dziekujemy Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS Dr inż. Emilii Żuchowskiej-Kotlarz za pomoc w zorganizowaniu Sympozjum.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, studentom i słuchaczom.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe Młodych Menedżerów.  

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content