wsh logo

Kryzys uchodźczy, jako wyzwanie dla polityki społecznej

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej Oddział w Radomiu w dniu 31 marca 2022 roku, zorganizował wykład otwarty na temat: Kryzys uchodźczy – wyzwaniem dla polityki społecznej. Wykład poprowadziła dr Maria Gagacka, Prezes PTPS Odział w Radomiu.

Podczas wykładu zwrócono uwagę na problemy społeczne związane z przyjęciem ponad miliona uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli bezpieczne schronienie, przed wojną w Polsce. W powiecie radomskim ziemskim przyjęto 499 osób, głównie matek z dziećmi. Realizując pomoc wobec uchodźców, co jest zadaniem administracji rządowej, konieczne jest włączenie do tej pracy samorządów lokalnych, organizacji trzeciego sektora oraz zaangażowanie „zwykłych obywateli”.

Koordynowanie usług samorządowych i społecznych adresowanych do uchodźców obejmujące nie tylko pomoc materialną wymaga porozumienia społecznego i woli współpracy polityków, sytuujących się po różnych krańcach sceny politycznej. Polityka wobec uchodźców obejmuje między innymi sektory: zdrowia, edukacji, pracy, zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa oraz wiele innych.

W realizację programu pomocy uchodźcom włączyło się wiele środowisk parafialnych, grup pracowniczych, oraz klubów środowiskowych. Potrzebny jest w tym kontekście plan pomocy długoterminowej i wielosektorowej, postrzeganej przez pryzmat wielokulturowości. Kryzys uchodźczy to z jednej strony pewien rodzaj wyzwania dla wielu sektorów życia społecznego jak: zapewnienie dostępu do lekarzy, udostępnienie placówek oświatowych, rynek pracy, ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne dla uchodźców. Z drugiej strony to też szansa dla rozwoju wielu regionów Polski, wśród których wymienia się: większą liczbę pracowników, większą liczbę lekarzy, wzrost przepływu środków finansowych, wzbogacenie kadry edukacyjnej oraz wiele innych.  WSSiT realizując projekt pod tytułem, Budowanie bezpiecznych przestrzeni, zorganizowanym wykładem, wpisuje się w debatę na temat Socjalnego wymiaru Europy.

W tym kontekście, często pojawiające się pytanie, co będzie się działo po zakończeniu wojny? Jak będzie przebiegał proces odbudowy Ukrainy? Jak będą się kształtować procesy migracyjne w perspektywie kilku lat, a może nawet kilkudziesięciu lat po zakończeniu działań wojennych? Ilu uchodźców wróci do swojego kraju? W wykładzie uczestniczyło wielu studentów oraz pracowników naszej Uczelni. Wykładowi towarzyszył Zjazd Wyborczy PTPS w Radomiu. W wyniku głosowania Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski został powołany przez delegatów zjazdu do pełnienia funkcji Wiceprezesa PTPS Odział w Radomiu.

 

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Dziekan WSSiT

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content