wsh logo

Bezpieczni i samodzielni w sieci

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, zakończyła 17 lutego 2023 roku cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu posługiwania się technologiami cyfrowymi i zachowania zasad bezpieczeństwa w Sieci. Uczestnikami zajęć, realizowanych w pracowniach komputerowych AHNS, byli Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radomiu.

 

 

Zajęcia rozpoczęły się 26 stycznia 2023 roku i trwały do 16 lutego 2023 roku.

Wykład wprowadzający na temat: Dziadkowie – Dzieci – Wnuki, Rodzina w Wielkiej Sieci, wygłosił Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski. W dniu rozpoczęcia warsztatów, odbył się również wykład na temat: Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej, który wygłosiły, Mgr Beata Stępień, Dyrektor Banku BKO SA i mgr Anna Stachowicz, doradca klienta. Początek zajęć połączony był ze zwiedzaniem Uczelni oraz usytuowanych w niej pracowni i laboratoriów komputerowych. Słuchacze mieli możliwość poznania nowoczesnych technologii cyfrowych wykorzystywanych we współczesnej edukacji akademickiej.

 Cykl warsztatów poświęcony był następującej tematyce:

  1. Podstawowa obsługa komputera.
  2. Edytory tekstu (Word, Power point, Excel)
  3. Przeglądarka internetowa
  4. Podstawowa obsługa smartfonu
  5. Aplikacji komputer + telefon ( Skype, Messenger, Teams )

Grupa Słuchaczy liczyła 62 osoby i była podzielona na 3 grupy ćwiczeniowe. Zajęcia poprowadzili mgr inż. Artur Podolski i inż. Alona Kondrashova.

Zajęcia były prowadzone w sposób aktywny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych o zróżnicowanym poziomie umiejętności informatycznych. Poznanie zasad posługiwania się w bezpieczny sposób technologiami cyfrowymi w codziennym życiu sprawia, iż osoby starsze nie czują się wykluczone społecznie. Dzięki kompetencjom w zakresie posługiwania się komputerem, smartfonem, korzystaniem z poczty elektronicznej, platform edukacyjnych osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci i wnuków. Umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej pozwala załatwić wiele spraw pozostając w domu, co dla osób starszych, często chorych jest szczególnie ważne.

Już dzisiaj AHNS planuje zorganizować kolejne szkolenia dla Seniorów dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z języka niemieckiego, szkolenia na temat holistycznego rozwoju człowieka, dialogu motywacyjnego, dietetyki oraz inne. Zajęcia będą miały charakter praktyczny i odbędą się w pracowniach Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego.

 

 

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content