wsh logo

Aspekty prawne w zawodzie psychologa i psychoterapeuty

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

21 marca 2023 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu z inicjatywy Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii zostało zorganizowane spotkanie dotyczące aspektów prawnych w zawodzie psychologa i psychoterapeuty.

 

Spotkanie zostało poprowadzone przez opiekuna koła naukowego mgr Milenę Durasiewicz. Gościem spotkania był mgr Mateusz Kiraga –  Aplikant III roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, aktywnie działający od kilku lat na rynku prawniczym. Studenci w trakcie spotkania wysłuchali wykładu Gościa, jak również była przestrzeń na dyskusję grupową, w której aktywnie uczestniczyli.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące kwestie:

  1. Czy prawnicy współpracują z psychologiem ? Jeśli tak to w jakich obszarach?
  2. Kiedy psycholog musi zgłosić przestępstwo?
  3. Czy psycholog bądź psychoterapeuta ma obowiązek zgłoszenia przemocy?
  4. Czym jest tajemnica zawodowa psychologa z prawnego punktu widzenia?
  5. Co zwalnia psychologa z tajemnicy zawodowej?
  6. Czy psycholog ma obowiązek zeznawać przed Sądem – jak wygląda to w sprawach cywilnych, jak w sprawach karnych ?
  7. Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia?
  8. Jak wygląda procedura zobowiązania do leczenia odwykowego?
  9. Dokumentacja psychologiczna/psychoterapeutyczna co możemy udostępnić, a czego nie możemy udostępnić klientowi/pacjentowi?

Bardzo dziękuję za wspólną podróż w głąb psychologii, psychoterapii oraz prawa.

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Mgr Milena Durasiewicz

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content