wsh logo

Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie- Debata Ekspercka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

28 kwietnia odbyła się debata ekspercka nt. Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie. W wydarzeniu uczestniczyli studenci AHNS oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

 

Spotkanie miało na celu przybliżenie istoty zjawiska inflacji, jej przyczyn oraz konsekwencji dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie na proces zmian cen w polskiej gospodarce.

Organizatorami spotkania była Pani prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS, a wśród ekspertów dr Małgorzata Kozłowska – adiunkt Wydziału Prawa i Administracji AHNS oraz Paweł Barszcz i Piotr Głogowski – przedstawiciele Studenckiego Forum Business Centre Club.

Podczas debaty eksperci odpowiedzieli na pytania dotyczące zasadniczych kwestii dotyczących inflacji oraz polityki antyinflacyjnej państwa. Przedstawili także zależności występujące pomiędzy wzrostem inflacji a m.in. zadłużeniem gospodarstw domowych,   polityką cenową i długoterminowymi decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorstw, poziomem przestępczości, czy też nierównościami społecznymi. Znaczna część dyskusji poświęcona była działalności sektora bankowego oraz wpływie inflacji na dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych.

Podczas spotkania Pani prof. Emilia Żuchowska-Kotlarz ogłosiła wyniki  konkursu na najlepszy poster (plakat), filmik lub makietę obejmujące problematykę pt. „Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie” oraz wręczyła nagrody. Wśród laureatów znaleźli się:

  1. KAROL ZIELIŃSKI – Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu im. Św. Filipa Nerii
  2. DAMIAN DERYNGOWSKI I Liceum Ogólnokształcące im.

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

  1. ANNA GNIADKOWSKA Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu im. Św. Filipa Nerii

Wyróżnienia otrzymali:

WIKTORIA SERAFIN – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

WIKTORIA JARZĄBEK– Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

KATARZYNA GREGORCZYK– Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

KLAUDIA KĘDZIERSKA– Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Gratulacje!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content