wsh logo

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. WSH – dr Magdalena Płotczyk

prof. WSH – dr Magdalena Płotczyk

Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie ukończyła magisterskie międzywydziałowe studia europeistyczne (2008) oraz w 2015 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu filozofii.

Ekspert, wykonawca oraz manager w 7 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących problematyki transferu wiedzy i technologii, zarządzania innowacjami, kształcenia i doskonalenia zawodowego, finansowanych w ramach Programu Horyzont2020, International Visegrad Fund, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Erasmus+. Posiada także dorobek badawczo-dydaktyczny z zakresu filozofii współczesnej, etyki, filozofii społecznej oraz tematyki integracji europejskiej i systemu instytucyjno-prawnego Unii Europejskiej. Była organizatorem dwóch konferencji naukowych o problematyce europejskiej. W latach 2010-2014 była aktywnym członkiem radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jej pasją od lat pozostają podróże, turystyka górska i dobra książka.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content