wsh logo

BIBLIOTEKA

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych, Biblioteka WSH będzie funkcjonowała w następującym trybie:

Wypożyczalnia: poniedziałek- sobota: w godz. 8:00-16:00
Czytelnia: zapisy- biblioteka@wsh.pl
Testoteka: zapisy- biblioteka@wsh.pl, ogrudzien@wsh.pl

REGULAMIN PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH WSH

Obecne zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki WSH:

 • Warunkiem skorzystania z Biblioteki, Czytelni oraz Testoteki przez studenta jest brak jakichkolwiek oznak choroby, przeziębienia, podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 lub kontakt w ostatnim czasie z osobą zakażoną koronawirusem.
 • Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i poruszający się po Bibliotece muszą mieć założoną maskę, również po zajęciu miejsca w czytelni.
 • W czasie dezynfekcji czytelnicy proszeni są o opuszczenie pomieszczeń.
 • Niedostępne dla czytelników pozostają komputery w czytelni.
 • Wypożyczone książki można zwracać osobiście do Biblioteki WSH lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres (ul. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom) z dopiskiem „Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania.
 • Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są kwarantannie.
 • Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o wpisanie się na listę znajdującą się w czytelni.

Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty baz elektronicznych Wyższej Szkoły Handlowej:

 • elektroniczna czytelnia e-booków Ibuk Libra
 • najobszerniejsza i kompleksowa baza prawa polskiego Legalis
 • baza publikacji naukowych, czasopism, e-booków w języku angielskim EBSCO

Już dziś napisz na adres: biblioteka@wsh.pl w celu otrzymania loginu i hasła do bazy Legalis, EBSCO, E-library oraz kod do Ibuk Libra.

Prezentujemy bazy i serwisy, które oddajemy do dyspozycji studentów, słuchaczy i pracowników naukowych WSH:

E-library

To amerykańska, po części akademicka baza danych, która oferuje dostęp do platform takich jak: GALE, JSTORE, Proquest i wielu innych źródeł, z których mogą korzystać zainteresowani, np. podczas pracy nad art. naukowymi czy innymi pracami badawczymi. E-library to także dostęp do kilkuset filmów dokumentalnych dotyczących tematyki związanej ze Stanami Zjednoczonymi, materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla najmłodszych oraz wielu amerykańskich periodyków, magazynów i czasopism. Studenci WSH będą mogli korzystać z bazy e-library nieodpłatnie także bezpośrednio ze swoich domów, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w bibliotece uczelni.

IBUK Libra

IBUK Libra to elektroniczna czytelnia e-booków – podręczników akademickich, publikacji naukowych, popularnonaukowych i specjalistycznych, czasopism naukowych, m.in. z zakresu prawa, administracji, ekonomii, informatyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki i psychologii, a także beletrystyki.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

Studenci WSH mają możliwość korzystania z serwisu ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Uczelni poprzez stronę internetową www.libra.ibuk.pl, a także możliwy jest dostęp zdalny pozwalający użytkownikom na korzystanie z książek z dowolnego (np. domowego) komputera po zalogowaniu się do sieci (kod dostępu do pobrania w Bibliotece). Platforma IBUK Libra daje Studentom Wyższej Szkoły Handlowej możliwość funkcjonalnej pracy z tekstem on-line, oznacza to, iż każdy użytkownik będzie posiadał swoje indywidualne konto MyIBUK, które pozwala na tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książek, podgląd bibliografii w różnych formatach, zaawansowane przeszukiwanie treści, możliwość sprawdzania naniesionych zmian w Centrum Książki oraz bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Legalis

Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:
– akty prawne – System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiają ich porównywanie w prosty i intuicyjny sposób. Akty prawne w bazie Systemu Legalis to: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE, Prawo miejscowe, Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów, Prawo korporacyjne, Projekty ustaw.
W bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
– orzecznictwo – bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r.
– wzory pism i umów – największa na rynku baza wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów pism i umów.
– informator – baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
– aktualności i kalendarium – źródło informacji o zmieniającym się prawie
– Polska Bibliografia Prawnicza PAN – obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.
Studenci, wykładowcy oraz pracownicy WSH mają dostęp do następujących modułów komentarzowych:
– Prawo cywilne
– Prawo administracyjne
– Prawo podatkowe
– Prawo pracy
– Prawo karne
– Prawo gospodarcze
– Prawo samorządowe
– Prawo własności intelektualnej
– Unia Europejska

Dostęp do zasobów Bazy Legalis jest możliwy ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

EBSCO Information Services

Oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Zachęcamy do skorzystania z dodatkowych baz

BIBLIOTEKA I WYDAWNICTWO

Dyrektor Biblioteki

mgr Aldona Kowalczyk – Zagożdżon 

e-mail: biblioteka@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: aldona.kowalczyk-zagozdzon@wsh.pl
Skype: aldona.kowalczyk-zagozdzon@wsh.pl

Pracowni administracyjny

mgr Olga Grudzień

e-mail: ogrudzien@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: olga.grudzien@wsh.pl
Skype: olga.grudzien@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content