wsh logo

Cykl bezpłatnych webinariów dla kandydatów na studia!

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

W kwietniu odbędzie się cykl webinariów na temat kierunków realizowanych w AHNS w Radomiu! Wszystkie wydarzenia będą dostępne na naszym FB. Sprawdź, jak możesz wziąć w nich udział!

 

Zastanawiasz się na wyborem kierunku studiów? Ukończyłeś/łaś studia I stopnia i zastanawiasz się co dalej?

Zapraszamy do udziału w webinariach kierunkowych dla kandydatów na studia w AHNS w Radomiu!

Podczas spotkania dowiesz się:
jakie kompetencje i kwalifikacje nabędziesz w trakcie studiów na wybranym kierunku studiów,
– czego będziesz się uczył,
– jakie specjalności są do wyboru na kierunku,
– jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu danego kierunku studiów,
– dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów.

Wystarczy, że wybierzesz interesujący Cię kierunek studiów i klikniesz w przycisk WEŹ UDZIAŁ. Wszystkie wydarzenia będą się odbywały na żywo na naszym FB, a naszymi goścmi będą wykładowcy akademiccy danego kierunku razem ze studentami. Na koniec każdego wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań.

Harmonogram cyklu:

01.04.2022, godz. 17.00 – PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – WEŹ UDZIAŁ

 Wykładowca: dr Wioletta Budny – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, uzyskany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – oddział Warszawa. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku Historia w  Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Zarządzanie placówką oświatową w Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie. Ukończyła Mazowiecka Akademię Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania w Warszawie Wspomaganie placówek oświatowych. Obecnie opiekun Koła Naukowego Młodych Pedagogów w AHNS
w Radomiu, nadzoruje i współorganizuje projekty badawcze. Opiekun naukowy  w programie LEADER ACADEMY, w którym wspiera rozwój naukowy wybitnych studentów. Organizator cyklu wykładów pt. „Wtorkowe spotkania z pedagogiką” we współpracy z MSCDN w Radomiu. Specjalizacja naukowa z obszaru, pedagogiki ogólnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej, dydaktyki i metodyki nauczania oraz oligofrenopedagogiki. Współpracowała
z MSCDN w Radomiu prowadząc szereg szkoleń metodycznych dla nauczycieli regionu radomskiego. Nauczyciel dyplomowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach. Ekspert na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Oligofrenopedagog – od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w klasach integracyjnych. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności  i bogate doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą i studentami. Specjalista w zakresie kinezjologii edukacyjnej. Prowadziła Gabinet Kinezjologii  edukacyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi uzdolnionymi. Od wielu lat związana z edukacją i wychowaniem najmłodszych. Praktyk i metodyk. Prywatnie dumna mama syna i córki, z którymi uwielbia podróże dalekie i bliskie.

Student: Ewelina Płowiec – Czerwonka –  studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Bierze czynny udział w życiu uczelni, poprzez członkostwo w Kole Naukowym Młodych Pedagogów,  Studenckiej Organizacji Wolontariat oraz Kole Kreatywnego Myślenia. Posiada wiele pasji, które stara się codziennie rozwijać. Jedną z nich jest wolontariat.

Temat: Nauczyciel na miarę XXI wieku

 

04.04.2022 r., godz. 17.00 – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: dr Wojciech Staniuk – wykładowca akademicki AHNS przedmiotów z obszaru inżynierii bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu oraz działań służb specjalnych. Jest byłym: oficerem wojskowych jednostek operacji specjalnych, służb specjalnych i dyplomatą. Uczestniczył w pracach zespołu doradczego przy MNiSW. Od roku 1991 jest członkiem International Association of Bomb Technicians & Investigators oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.

Student: Anna Nobis – licencjatka Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu kierunku Kryminologia. Aktualnie studentka studiów uzupełniających magisterskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Do 2020 roku kierowała zespołem w dużej firmie korporacyjnej. Aktualnie jest mamą samotnie wychowującą bliźniaki, przeprowadzającą rekonesans nowych zajęć zawodowych.

Temat: Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI wieku

 

05.04.2022 r., godz. 17.00 – KRYMINOLOGIA – WEŹ UDZIAŁ

DR ZAREMBA Wykładowca: dr Katarzyna Zaremba – wykładowca akademicki w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku kryminologia. Prowadzi zajęcia min. z zakresu: Etiologia przestępczości, Wprowadzenie do kryminologii, Nurty kryminologii i ich podział, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Polityka kryminalna, Przestępczość zorganizowana, Metodyka pracy kuratora sądowego.

Student: Aleksandra Górnik – studentka na kierunku Kryminologia w AHNS. Absolwentka X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. Decyzję o wyborze kierunku podjęła na podstawie zainteresowania tematyką przestępczości i patologii występujących w społeczeństwie. W przyszłości planuje zostać kuratorem sądowym.

Temat: Kryminolog – zawód pasji i tajemnic

 

06.04.2022 r, godz. 17.00 – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: dr Piotr Możyłowski – doktor nauk ekonomicznych, prawnik. Prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego oraz Biuro rachunkowe. Zajmuje się doradztwem biznesowym, prawnym, a także rozliczeniami podatkowymi podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także w postępowaniach egzekucyjnych. Brał udział w tworzeniu kilkunastu podmiotów prawa handlowego doradzając w sprawach prawa handlowego oraz podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu podatków oraz egzekucji administracyjnej. Redaktor naukowy kilkunastu monografii w tym m.in.: „Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym”; ”Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym” czy ”Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego”.

Student: Karolina Nowakowska –  absolwentka studiów licencjackich na kierunku zarządzanie, obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Menedżerów. Dobrze czuje się w roli lidera i lubi współpracować z ludźmi. Prowadzi webinary na Facebooku Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Zawodowo rozwijała się na stanowisku kierowniczym. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów.

Temat: Księgowość na 5

 

07.04.2022 r., godz. 17.00 – ADMINISTRACJA – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: dr Anna Wąsowska – Absolwentka Akademii Handlowej Nauk Stosowanych (Dawniej Wyższa Szkoła Handlowa) kierunku Administracja, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – kierunek Administracja. Absolwentka studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” w UMCS w Lublinie. Absolwentka Instytutu Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerska w Warszawie – kierunek Prawo. Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – obrona odbyła się w czerwcu 2019 roku, promotorem rozprawy był prof. dr hab. Marian Zdyb, temat – Administracyjnoprawny status regionalnych izb obrachunkowych i ich kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Od 2014 roku związana z Akademią Handlową Nauk Stosowanych (Dawniej Wyższa Szkoła Handlowa) – na stanowisku wykładowcy, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Od 2015 roku związana z na Wydziałem Prawa i Administracji UMCS jako wykładowca na studiach podyplomowych – kierunek Administracja Publiczna oraz z wydziałem zamiejscowym UMCS jako wykładowca na studiach podyplomowych – kierunek Administracja Publiczna. Od 2015 roku związana z na Wydziałem Zamiejscowym UMCS w Puławach jako wykładowca na studiach podyplomowych – kierunek Administracja. Wieloletni pracownik samorządowy, zatrudniona w Gminie Jedlińsk, Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim współpracuje z wieloma jednostkami samorządu gminnego w zakresie problematyki Zamówień Publicznych, której jest specjalistą.

Student: Paulina Rychlicka – absolwentka studiów licencjackich na kierunku administracja, obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Czynnie zaangażowana we wszystkie przedsięwzięcia organizowane na Uczelni. Dzięki zaangażowaniu również w Koła Naukowe AHNS rozwija swoje zainteresowania łącząc przyjemne z pożytecznym. Na co dzień pracownik Starostwa Radomskiego na stanowisku podinspektora.

Temat: Przywitaj się z administracją

 

08.04.2022 r., godz. 17.00 – ZARZĄDZANIE – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: prof. Wojciech Wiszniewski – Obecnie reprezentowane dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu, specjalność ekonomika i zarządzanie innowacjami Prof. W. Wiszniewski jest autorem i współautorem książek o tematyce, m.in.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze wyzwania relacje metody a także 13 opracowań naukowo-badawczych i projektów przemysłowych. Prof. AHNS, dr hab. Wojciech Wiszniewski prowadził i prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne związane z jego specjalnością naukową i zawodową: Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy organizacji i zarządzania, Koncepcje zarządzania.

Student: Karolina Nowakowska –  absolwentka studiów licencjackich na kierunku zarządzanie, obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich na tym samym kierunku. Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Menedżerów. Dobrze czuje się w roli lidera i lubi współpracować z ludźmi. Prowadzi webinary na Facebooku Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Zawodowo rozwijała się na stanowisku kierowniczym. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów.

Temat: Zarządzaj własnym Ja

 

08.04.2022 r, godz. 18.30 – PSYCHOLOGIA – WEŹ UDZIAŁ

 Wykładowca: prof. Leszek Mellibruda – wykładowca akademicki w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku psychologia. Psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. konsultingiem i promocją psychologii w TVP-Info, POLSAT-Wydarzenia, TVN BiŚ. Przez 2 lata był także współautorem cotygodniowej audycji Psychologia Biznesu – w radiu TOK FM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. W 2011/2012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych (doradca Prezydium) i Krajową Radą Komorniczą (doradca Prezesa, współpraca z Rzecznikami Izb Komorniczych). Odbył studia podyplomowe m.in. w Baltimore w USA. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Od 2014 do 2017 r visiting professor Center for Advanced Studies (wykładowca psychologii dla doktorantów Politechniki Warszawskiej).

Student: Adrianna Olszańska – studentka II roku studiów stacjonarnych na kierunku psychologia, gdzie pełni rolę starosty. Należy również do Akademickiego Chóru Naszych Studentów.

Temat: Psycholog – odkrywca tajników ludzkiego umysłu

 

12.04.2022 r., godz. 17.00 – PEDAGOGIKA – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: prof. Andrzej Gołębiowski – stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki otrzymał w roku 2000 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jego uzyskanie poprzedziły studia magisterskie i doktorskie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizacja naukowa to obszary pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, polityka społeczna. Przedmiotem zainteresowań zawodowych, wyznaczających jednocześnie obszary prowadzonych badań naukowych, pozostaje od lat problematyka rozwoju człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na etyce wartości i pedagogice szczęścia. Aktualnie podejmowana aktywność badawcza, naukowa i zawodowa oscyluje wokół problemu pedagogii szczęścia. Właściciel Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w latach 1997 – 2007. Założyciel Instytutu Integralnego Rozwoju w Radomiu 2019 rok. Rektor Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2016 – 2018. Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w latach 2018 – 2020. Aktualnie Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu. Opiekun naukowy Studenckiego Forum BCC przy Loży Radomskiej BCC. Wykładowca przedmiotów zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, coachingu, przedsiębiorczości, polityki społecznej. Coach i trener rozwoju osobistego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Odział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Dom Prawa w Radomiu i członek Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Członek Rady Naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej w Milejówku i Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Radomskiej. Prywatnie, mąż i ojciec: córki i dwóch synów. Pasjonat turystyki górskiej. Badacz i wielbiciel twórczości Józefa Tischnera i Włodzimierza Sedlaka.

Student: Agnieszka Lipińska – urodzona 22 lipca 1980 roku w Radomiu. Prowadziła własną firmę świadczącą usługi budowlane. Aktualnie studentka kierunku Pedagogika o specjalności Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Członek organizacji Leader Academy oraz Studenckiej Organizacji Wolontariat w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Przedmiotem zainteresowań są obszary z zakresu pedagogiki i profilaktyki.

Temat: Pedagog – odkrywca, przewodnik i towarzysz świata młodzieży

 

14.04.2022 r., godz. 17.00 – INFORMATYKA – WEŹ UDZIAŁ

Wykładowca: dr Piotr Dobosz – wykładowca akademicki AHNS i nauczyciel szeroko pojętej informatyki. Posiada wiedzę zarówno z sieci i administracji sieciami komputerowymi, jak i z inżynierii oprogramowania. Szczególnie wykorzystuje rozwiązania międzyplatformowe, by móc dostarczać programy na możliwie największą ilość platform przy jak najmniejszej ilości przepisywania kodu.

Student: Magdalena Szafrańska –  studentka informatyki na Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Pasjonatka samodoskonalenia i rozwoju. Przywiązuje dużą uwagę do detali, stosuje podejście analityczne w niemal każdej sytuacji. Odważnie podchodzi do nowych technologii. Nieustanny głód wiedzy zaspokaja spędzając większość czasu przed komputerem w poszukiwaniu rozwiązań. Uwielbia dzielić się wiedzą, w szczególności techniczną. Podobno nie ma rzeczy, której nie jest w stanie wytłumaczyć w prosty sposób.

Temat: Informatyka – zawód przyszłości

W maju rozpoczynamy rekrutację na studia – zanim się zapiszesz, sprawdź, czy wybrany kierunek jest dla Ciebie!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content