wsh logo

PSYCHOLOGIA

studia wsh

Studia jednolite magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

* kierunek w trakcie przygotowania

KONCEPCJA STUDIÓW

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia stanowią kompleksowy program edukacyjny, który umożliwia studentom zgłębienie wiedzy z zakresu psychologii oraz zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w różnorodnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Centralnym przedmiotem zainteresowania psychologii jest człowiek wraz ze swoimi procesami psychicznymi, zachowaniem oraz relacjami ze światem zewnętrznym. Celem tych studiów jest nie tylko opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie i kontrolowanie procesów psychicznych i zachowania, lecz także podnoszenie jakości ludzkiego życia poprzez świadczenie pomocy psychologicznej.
 
Studenci, którzy podejmują decyzję o wyborze tego kierunku, otrzymują wszechstronne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Program kształcenia obejmuje naukę prowadzenia badań naukowych, diagnozowania problemów psychologicznych oraz udzielania pomocy psychologicznej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w wielu obszarach, takich jak edukacja, zdrowie, biznes, czy organizacje społeczne.
 
Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia mają na celu kształcenie wyspecjalizowanej kadry, która dysponuje nowoczesną wiedzą psychologiczną. Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań prospołecznych oraz do dalszego rozwoju zawodowego. Studia te są zatem doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat człowieka, jego zachowania oraz funkcjonowania w społeczeństwie, a także dla tych, którzy pragną rozwoju zawodowego w obszarze pomocy psychologicznej i społecznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • procesów poznawczych
 • rozwoju dzieci i młodzieży
 • rozwoju człowieka dorosłego
 • stresu
 • psychologii społecznej
 • różnic indywidualnych
 • emocji i motywacji
 • osobowości
 • rodziny
 • wychowania
 • niepełnosprawności
 • psychoseksuologii
 • pracy i organizacji
 • komunikacji
 • rozwoju osobistego i zawodowego
 • cyberpsychologii
 • twórczości
 • środowiska
 • psychologii międzykulturowej
 • psychologii klinicznej
 • metodologii badań psychologicznych
 • statystyki w psychologii
 • psychometrii
 • diagnozy psychologicznej
 • pomocy psychologicznej
 • psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • psychopatologii
 • biologicznych podstaw zachowania

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku psychologia posiada wszechstronne umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu na podjęcie pracy w różnorodnych instytucjach i organizacjach. Zdobyte kwalifikacje otwierają drzwi do pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, obejmującym również organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe. Ich umiejętności znajdują zastosowanie nie tylko na lokalnym, ale również na międzynarodowym rynku pracy.
 
Absolwenci są przygotowani do pracy w obszarze pomocy psychologicznej i terapii, gdzie mogą świadczyć profesjonalną pomoc osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Mogą także zaangażować się w badania naukowe, rozwijając w ten sposób wiedzę i wkładając ją w dalszy rozwój dziedziny psychologii. Alternatywnie, mogą wykorzystać swoje umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, pracując nad kwestiami związanymi z rekrutacją, szkoleniami oraz rozwojem pracowników w firmach i organizacjach.
 
Ponadto, ich zdolność do skutecznej współpracy w zespole oraz zrozumienie mechanizmów społecznych sprawiają, że mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, mediach masowych czy firmach public relations. Istnieje również możliwość rozwoju kariery poprzez podjęcie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie usług na zlecenie dla firm i instytucji z różnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy szeroko pojęty biznes.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (TESTOTEKA)

Testoteka WSH

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (TESTOTEKA)

Testoteka, czyli Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych, mieści się w sali 11 Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego AHNS w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 1A. Jest to miejsce, dzięki któremu studenci psychologii mogą korzystać ze zbiorów narzędzi psychologicznych w ramach ćwiczeń, prowadzenia badań czy pisania prac dyplomowych. W ramach Pracowni prowadzone są warsztaty oraz konsultacje. Pracownia dostępna jest dla wszystkich studentów AHNS kierunku Psychologia oraz wykładowców AHNS, będących psychologami.

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Głównym celem funkcjonowania Pracowni jest umożliwianie działań oraz udzielanie wsparcia dla społeczności akademickiej, a także środowiska zewnętrznego w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego. W działania Pracowni wpisuje się również współpraca środowiska akademickiego z instytucjami i organizacjami takimi jak: szkoły, przedsiębiorstwa, ośrodki doradztwa zawodowego oraz organizacje wspierające rodziny.

Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

Terminy i miejsca spotkań:
Spotkania Koła będę realizowane w formie hybrydowej, zarówno za pośrednictwem platformy TEAMS jak również w warunkach stacjonarnych w budynku Uczelni. Terminy będą ustalane na bieżąco.

Misją Koła Naukowego Psychologii jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii praktycznej w ujęciu pozytywnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak rozwój, motywowanie i zasoby. Koło także umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content