wsh logo

ADMINISTROWANIE SŁUŻBAMI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Służby publiczne pełnią bardzo istotną rolę w społeczeństwie, gdyż zapewniają mu właściwe funkcjonowanie, a poszczególnym obywatelom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony państwa. Cele te mogą być osiągnięte tylko wówczas, gdy służby publiczne będą profesjonalnie administrowane. Specjalność administracja służb porządku publicznego ma za zadanie wykształcenie osób, które sprostają temu zadaniu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rynek pracy dla absolwentów tej specjalności znacznie się zwiększył, co dodatkowo potwierdza zasadność kształcenia na tej specjalności. Program studiów jest tak skonstruowany, aby możliwe było zdobycie specjalistycznej wiedzy, kompleksowo przygotowującej do pracy w tym sektorze administracji.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego,
  • regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem służb porządku publicznego, m.in. prawa karnego, postępowania karnego, ustawy o policji,
  • kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, a także antropologii kryminalnej oraz prawa wykroczeń,
  • aktualnego kształtu organizacyjno-technicznego tych służb,
  • planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz perspektyw rozwoju w tych dziedzinach,
  • szczegółowej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji o danych osobowych,
  • zastosowania norm prawa europejskiego i międzynarodowego regulujących działanie służb porządku publicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w policji, straży miejskiej, prokuraturze czy też w więziennictwie. Będzie cennym pracownikiem także dla innych podmiotów, które współpracują z wyżej wymienionymi jednostkami (również na gruncie europejskim i międzynarodowym).
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content