wsh logo

OBSŁUGA RUCHU LOTNICZEGO

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką lotniczą. Specjalizacja dostarcza wiedzy i pozwala na nabycie umiejętności z zakresu planowania i obsługi ruchu pasażerskiego, wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w lotnictwie, jak również prawnych aspektów związanych z transportem lotniczym. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu planowania ruchu pasażerskiego i prawidłowej organizacji komunikacji w obiekcie lotniczym, praktycznych aspektów prawnych związanych z ruchem lotniczym i zasad funkcjonowania ruchu lotniczego.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania i organizacji ruchu lotniczego,
  • zasad działalności ruchu lotniczego,
  • logistyki ruchu lotniczego w sektorze turystycznym,
  • obsługi pasażerskiej i komunikacji w obiekcie lotniczym,
  • prawa lotniczego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako pracownik obsługi ruchu pasażerskiego, specjalista obsługi operacyjnej i administracyjnej lotniska oraz lądowisk, pracownik spedycji samolotowej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content