wsh logo

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, iż decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podniósł rangę naszej Uczelni. W związku z powyższym żegnamy Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, a witamy Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu.

Nazwy „akademia” mogą używać tylko uczelnie, które spełniły wysokie wymagania określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce:
1. funkcjonują od minimum 10 lat
2.kształcą znaczną liczbę studentów oraz posiadają co najmniej 100 studentów odbywających studia stacjonarne
3.zatrudniają na podstawowym miejscu pracy co najmniej 50% nauczycieli akademickich
4. realizują kształcenie na minimum 5 kierunkach
5. przygotowują na co najmniej 1 kierunku studiów do wykonywania zawodu nauczyciela lub inżyniera
6. posiadają wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pragniemy przypomnieć, że Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu funkcjonuje od 1998 roku. Dotychczas nasze mury opuściło ponad 12 tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz 3,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych.

Aktualnie oferta obejmuje:
– studia licencjackie na kierunkach: Administracja, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Psychologia, Kryminologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne;
– studia inżynierskie na kierunku Informatyka;
– studia magisterskie na kierunkach Administracja, Zarządzanie, Pedagogika, Bezpieczeństw o wewnętrzne, Psychologia, jednolite studia magisterskie na kierunkach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Prawo;

– studia podyplomowe z obszaru zarządzania, finansów, prawa, edukacji, psychologii, informatyki i rozwoju osobistego.

Od początku istnienia Uczelni przykładamy dużą wagę do dbałości o jakość kształcenia. Warto wspomnieć, że wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskiwały, wyłącznie pozytywne oceny ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wspomniana decyzja Ministra stanowi dla nas dużą wartość. W naszym mniemaniu jest to nie tylko uhonorowanie działalności naukowo – dydaktycznej Uczelni, ale również jej zaangażowania w życie miasta i regionu. Od lat organizujemy spotkania z czołowymi polskimi politykami, ambasadorami krajów utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Polską, liczne debaty publiczne oraz akcje charytatywne.
Gwarantujemy, że będziemy bezustannie pracować nad kreowaniem naszej Akademii wyposażając studentów w nowoczesną i przydatną w życiu wiedzę.
Z poważaniem,
Kanclerz prof. WSH dr Gerard Maj
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content