wsh logo

Etyka i filozofia – nowy kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli

Etyka i filozofia – nowy kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli

Do oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022 wprowadzamy nowy kierunek studiów dedykowany nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych – Etyka i filozofia.

Etyka jest przedmiotem realizowanym na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VIII. Celem przedmiotu jest m.in. kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności, w tym: rozwijanie percepcji i wyobraźni moralnej, empatii, klaryfikacja wartości, analizowanie doświadczeń moralnych, rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia.

Filozofia jest przedmiotem realizowanym na III etapie edukacyjnym, obejmującym nauczanie w 4-letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5-letnim technikum. Celem przedmiotu jest m.in. identyfikowanie różnych problemów, stanowisk i nurtów filozoficznych, rozwijanie krytycznego myślenia i sprawności logicznych poprzez analizę wybranych pytań i argumentów filozoficznych oraz umiejętność jasnego formułowania i rzetelnego uzasadniania własnych poglądów filozoficznych w dyskusji.

Studia na kierunku “Etyka i filozofia” adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia zajęć z etyki i filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Na studia zapraszamy również pedagogów, wychowawców, opiekunów oraz wszystkie osoby, których praca zawodowa ma związek z kształtowaniem postaw moralnych.

Więcej informacji o kierunku – TUTAJ

Znajdź wymarzony kierunek – dowiedz się więcej – sprawdź

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kandydatów na studia Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu proponuje dwie możliwości składania dokumentów w procesie rekrutacji.

Uczelnia prowadzi rekrutację stacjonarnie oraz online!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska

dyżury od poniedziałku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content