wsh logo

Publikacja pt. „ Lokalna polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnościami – kontynuacja dyskursu”

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Wydawnictwo AHNS przedstawia kolejną publikację pt. „Lokalna polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnościami – kontynuacja dyskursu”, pod. red. śp. Andrzeja Gołębiowskiego, Gerarda Pawła Maja, Anny Mączyńskiej. 

Publikacja stanowi kontynuację dyskursu podjętego siedem lat temu.

Publikacja została podzielona na trzy zasadnicze części, które odpowiednio ukazują istotne wymiary wsparcia społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poszczególne rozdziały są owocem naukowych badań, codziennych obserwacji, analiz społecznych i doświadczeń płynących z pracy w środowisku osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej części podjęto tematykę niepełnosprawności z perspektywy dzieci i młodzieży, stanowiących podmiot szczególnej troski systemu oświaty, wychowania i wsparcia lokalnych społeczności. Część druga dotyczy podmiotowego – instytucjonalnego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, kojarzonego zazwyczaj z rozwiązaniami systemowymi, realizowanymi przez instytucje rządowe i samorządowe. Natomiast w części trzeciej znalazły się artykuły dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności, wskazujących na wielowymiarowy jej charakter”.

Publikację można nabyć w formie e-book w księgarniach internetowych współpracujących z OSDW Azymut sp. z o.o oraz mailowo wydawnictwo@ahns.pl.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content