wsh logo

Zmarł Rektor elekt prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Z głębokim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci Rektora elekta prof. AHNS dra Andrzeja Gołębiowskiego.

 

Śp. Andrzej Gołębiowski był absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Był wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członkiem Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Interesował się problematyką pedagogiczną i społeczno-polityczną. Był autorem i realizatorem programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktorem kilkunastu opracowań zbiorowych i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizatorem konferencji naukowych, krajowych jak i międzynarodowych.
Jego pasją była turystyka górska.

Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom wyrazy współczucia i żalu składają Władze i społeczność Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 września o godzinie 13.00 w parafii w Grzmucinie.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content